• Päätös julkaistu 02.08.2022
  • Kuulutus

Etelä-Savon ELY-keskuksen ilmoitus kuulutuksesta 2.8.2022: Päätös pilaantuneen maaperän puhdistamisesta

Asia:

Etelä-Savon ELY-keskus on antanut 2.8.2022 ympäristönsuojelulain 136 §:n mukaisen päätöksen pilaantuneen maaperän puhdistamisesta sille saapuneen ilmoituksen johdosta. Asian diaarinumero on ESAELY/778/2022. Neste Markkinointi Oy:lle annettu päätös koskee pilaantuneen maaperän puhdistamista osoitteessa Kettulantie 1, Juva.

Kuulutus: https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/45552837/ESAELY_kuulutus_Pima_paatos_Kettulantie+1_Juva.pdf/10cc3477-bb18-338f-80e2-fad0a945bda6?t=1659416987024

Päätös: https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/45552837/ESAELY_Pima-paatos_Kettulantie+1_Juva.pdf/e8891a0a-9144-5297-99f8-01977623f57f?t=1659417039749

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito:

Etelä-Savon ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös on nähtävillä 2.8. – 8.9.2022 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset/etela-savo