• Päätös julkaistu 20.11.2019
  • Kuulutus

Kuulutus ympäristöviranomaisen taksasta

KUULUTUS

Juvan kunnanhallitus on kokouksessaan 4.11.2019 § 212 hyväksynyt Juvan kunnan osalta Rantasalmen, Juvan ja Sulkavan kuntien ympäristönsuojeluviranomaisen taksan, joka tulee voimaan 1.1.2020 lukien.

Juvalla 19.11.2019

JUVAN KUNNANHALLITUS