• Päätös julkaistu 05.01.2021
  • Kuulutus

Julkipanoilmoitus, Ahosen Palvelut Oy

Alla mainittu, ympäristösihteerin melu- ja tärinäilmoitusta koskeva päätös nro 1/2021 annetaan oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan valitukseen oikeutettujen tietoon.

PÄÄTÖKSEN ANTOPÄIVÄ: 8.1.2021

Lupapäätös on nähtävänä Juvan kunnanviraston asiointipisteessä osoitteessa Juvantie 13, 51900 Juva. Lisätietoja ympäristösihteeriltä, puh. 040 5083 825. Sähköposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi.

Muutoksenhakuaika on 30 päivää. Muutoksenhaun viimeinen päivä on 8.2.2021, mihin saakka tämä kuulutus pidetään nähtävillä.

Hakija, ilmoittaja: Ahosen Palvelut Oy
Kylä, tila, nro/paikka: Juva, kirkonkylä, koulukampuksen työmaa Juvantien varressa.
Aihe/lupa:  Vanhan lukiorakennuksen purkaminen. Työskentelyaika perustöiden osalta arkipäivisin maanantaista torstaihin enintään klo 7-19. Meluisimpien töiden (betoniperustusten rammerointi, murskaus) osalta enimmäistyöaika maanantaista torstaihin klo 8-18. Aloitus tammikuun 2021 ensimmäisellä viikolla ja arvioitu päättymisaika huhtikuun alkupäivinä. Rammeroinnin kokonaiskestoaika 3-5 pv ja murskaus 5-8 pv. 

JUVAN KUNTA