• Päätös julkaistu 23.09.2021
  • Kuulutus

Melu- ja tärinäilmoitusta koskeva päätös, Veljekset Janhunen Oy

KUULUTUS PÄÄTÖKSESTÄ; Melu- ja tärinäilmoitusta koskeva päätös

Päätös      
Juvan kunnan ympäristösihteeri on tehnyt kivimurskauksen melu- ja tärinäilmoituksesta päätöksensä 20.9.2021 § 14.

Päätös koskee noin kahden viikon kestoista kiviainesmurskausta syyskuun aikana Paatelan kylän Pirunpelto 1:164-tilalla. Kyseessä on Veljekset Janhunen Oy:n maa-ainesalue VT 14:n varressa.

Kuulutuksen julkaisupäivä 23.9.2021

Päätöksen tiedoksisaannin ajankohta
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä eli 30.9.2021.

Nähtävilläpito
Kuulutus ja lupapäätös ovat 23.9.-1.11.2021 yleisesti nähtävänä Juvan kunnan verkkosivuilla.

Päätös on nähtävillä myös Juvan kunnanviraston asiointipisteessä: käyntiosoite Juvantie 13, 51900 Juva

Muutoksenhaku
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Itä-Suomen hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Muutoksenhaun viimeinen päivä on 1.11.2021.

Lisätiedot
Ympäristösihteeri Pekka Sorjonen, puh. 040 5083 825 (tiistai-torstai), sposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi

Ympäristösihteerin viranhaltijapäätös avautuu klikkaamalla tästä (pdf, 244 kb)

Valitusosoitus Vaasan hallinto-oikeuteen avautuu klikkaamalla tästä (pdf, 203 kb)