• Päätös julkaistu 18.03.2020
  • Kuulutus

Hyvinvointilautakunnan pöytäkirjan 17.3.2020 nähtävänä pitäminen

KUULUTUS
Pöytäkirjan nähtävänä pitäminen

Juvan kunnan hyvinvointilautakunnan 17.3.2020 kokouksen pöytäkirja siihen liittyvine valitusosoituksineen pidetään julkisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla kunnanviraston sivistysosastolla 25.3.2020 klo 10 - 14.

JUVAN KUNNAN HYVINVOINTILAUTAKUNTA