• Päätös julkaistu 12.04.2024
  • Kuulutus

Kuulutus melu- ja tärinäilmoituksesta, Metsänhoitoyhdistys Etelä-Savo

KUULUTUS

Päätös
Juvan kunnan lupa- ja valvontasihteeri on tehnyt musiikkitapahtuman melu- ja tärinäilmoituksesta päätöksen 11.4.2024 § 1.

Päätös koskee Metsä Rokkaa-musiikkitapahtumaa, Juvan kunnan Poikolan kylän Lomaranta 1: 171 kiinteistöllä pidettävää kertaluontoista ulkoilmakonserttia.

Kuulutuksen julkaisupäivä 12.4.2024

Päätöksen tiedoksisaannin ajankohta
Päätöksen tiedoksisaanti katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä.

Päätöksen tiedoksisaantipäivä on 19.4.2024.

Kuulutuksen ja päätösasiakirjan nähtävillä pito
Kuulutus ja lupapäätös ovat nähtävillä 12.4.2024 - 20.5.2024 Juvan kunnan verkkosivuilla.

Muutoksenhaku
Ohjeet valituksen tekemiseen löytyvät kuulutetun päätöksen muutoksenhakua koskevasta osasta sekä siihen liitetystä valitusosoituksesta. Valitus on tehtävä kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitusaika päättyy 20.5.2024.

Lisätietoja
Lupa- ja valvontasihteeri Tarja Piikki, 0400 135 052, tarja.piikki@juva.fi

Tästä klikkaamalla voit lukea viranhaltijapäätöksen 11.4.2024 (pdf, 1,2 kb)