• Päätös julkaistu 01.06.2020
  • Kuulutus

Julkipanoilmoitus 2.6.2020

Alla mainitut, ympäristösihteerin päätökset nro 20 ja 21 / 2020 annetaan oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätösten katsotaan tulevan valitukseen oikeutettujen tietoon.

Päätösten antopäivä: 2.6.2020

Lupapäätökset ovat nähtävänä Juvan kunnanviraston asiointipisteessä (1. krs) osoitteessa Juvantie 13, 51900 Juva. Lisätietoja ympäristösihteeriltä, puh. 040 5083 825, sähköposti pekka.sorjonen(at)juva.fi.

Tämä kuulutus pidetään nähtävillä 1.6. - 2.7.2020.

Päätösnro, hakija / ilmoittaja: § 20 / 2020; Jari Hangas Ky
Kylä, tila, nro / paikka: Juva, Kaihumäki, Vehmaanmäki 8:8 -tila Käpykankaantien varressa.
Lupa / aihe: Oheisella tilalla olevan maa-ainesten ottamisalueen maisemointitöiden hyväksyminen ja vakuuden palauttaminen.

Päätösnro, hakija / ilmoittaja: § 21 / 2020; Veljekset Kontinen Oy
Kylä, tila, nro / paikka: Juva, Hietajärvi, Pirttiharju 2:23, Saarila 2:24 ja Turula 2:35 -tilat.
Kivimurkaaminen oheisilla tiloilla olevalla maa-ainesalueella. Ajoitus kesä - elokuun ulkopuoliselle ajalle.

JUVAN KUNTA