• Päätös julkaistu 18.12.2019
  • Kuulutus

Veljekset Janhunen Oy Julkipanoilmoitus

Ympäristösihteeri on tehnyt maa-aineslain mukaisesta Veljekset Janhunen Oy:n lupahakemuksesta päätöksensä.

YmpäristösihteerI on tehnyt alla mainitusta maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta päätöksensä § 34/2019 oheen merkittynä antopäivänä, jolloin päätöksen katsotaan tulevan kaikkien muutoksenhakuun oikeutettujen tietoon.

Päätöksen antopäivä: 19.12.2019

Lupapäätös ja siiihen liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Juvan kunnanviraston (Juvantie 13, 51900 Juva) ympäristöosastolla (3. krs). 
Lisätietoja ympäristösihteeri, puh. 040 5083 825.

Muutoksenhakuaika on 30 päivää. Muutoksenhaun viimeinen päivä on 20.1.2020, mihin saakka tämä kuulutus pidetään nähtävillä.

Hakija: Veljekset Janhunen Oy
Ottoalue/Alue, jota toimenpide koskee RN:o/osoite: Juva, Paatela, Pirunpelto 1:164-tila valtatien 14 varressa.
Toimenpiteen laatu: Kalliokiviaineksen ottamisen jatkaminen vanhalla alueella. Ottamismääränä on noin 6000 kiintokuutiometriä ja lupa-aika viisi vuotta.

JUVAN KUNTA