• Päätös julkaistu 22.06.2022
  • Kuulutus

Kuulutus ralliautojen testaustoiminnasta Juvan kunnan ja Mikkelin kaupungin alueella

Asia:
Etelä-Savon elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus on antanut 22.6.2022 ympäristönsuojelulain 118 §:n mukaisen päätöksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta saapuneen ilmoituksen johdosta. Mikkelin Urheiluautoilijat ry:lle  annettu päätös koskee ralliautojen testaustoimintaan Mikkelin kaupungin ja Juvan kunnan alueella.

Asian diaarinumero on ESAELY/707/2022.

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävillä pito:
Etelä-Savon ELY-keskus on antanut yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella. Kuulutus ja päätös ovat nähtävillä 22.6.2022-29.7.2022 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.elykeskus.fi/web/ely/kuulutukset > valitse aluevalinnasta Etelä-Savo

Linkki päätökseen: https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/45552837/P%C3%A4%C3%A4t%C3%B6s_meluilmoituksesta_Ralliautojen_testaustoiminta_.pdf/e123caf3-5dda-03a0-9e4c-b20303f21b0d?t=1655872470790

Linkki kuulutukseen: https://www.ely-keskus.fi/documents/10191/45552837/Kuulutus_p%C3%A4%C3%A4t%C3%B6ksest%C3%A4_Ralliautojen_testaustoiminta.pdf/cebf26c7-835f-a041-ba55-3226bafb3f83?t=1655872373316