• Päätös julkaistu 30.03.2022
  • Kuulutus

Juvan kunnanvaltuuston 4.4.2022 kokouskutsu

Juvan kunnanvaltuuston kokous pidetään maanantaina 4. huhtikuuta 2022 klo 18.00 alkaen kunnanvaltuuston istuntosalissa.

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

  1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2. Pöytäkirjantarkastajien valinta
  3. Kunnanjohtajan katsaus ajankohtaisista asioista
  4. Juvan hyvinvointikertomuksen raportti vuodelta 2021
  5. Etelä-Savon lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma ja toimintaohjelma vuosille 2022 - 2023
  6. Eronpyyntö sivistyslautakunnan jäsenyydestä ja kunnanhallituksen varajäsenyydestä sekä uuden sivistyslautakunnan jäsenen ja kunnanhallituksen varajäsenen nimeäminen / Elina Yrttiaho
  7. Talousarvion 2021 ylitysoikeudet
  8. Aloitteita koskeva selvitys
  9. Valtuustoaloitteet 4.4.2022

Yleisöllä on mahdollisuus seurata kokousta kunnan YouTube-kanavan kautta.

Kokouksesta laadittu ja tarkastettu pöytäkirja viedään nähtäville kunnan verkkosivuille 7.4.2022.

Juvalla 30.3.2022
Elisa Hänninen
Kunnanvaltuuston puheenjohtaja