• Päätös julkaistu 13.05.2022
  • Kuulutus

Kuulutus päätöksestä, melu- ja tärinäilmoitusta koskeva päätös

Päätös
Juvan kunnan ympäristösihteeri on tehnyt kivimurskauksen melu- ja tärinäilmoituksesta päätöksensä 11.5.2022 § 3.

Päätös koskee kiviainesmurskausta toukokuu – loppuvuosi 2022 välisenä aikana Vehmaan kylän Sorakulma 5:42-tilalla Salmelantien eteläpuolella. Toiminnan kestoaika arviolta muutamia viikkoja. Kyseessä on Veljekset Kontinen Oy:n maa-ainesalue.

Kuulutuksen julkaisupäivä 13.5.2022

Päätöksen tiedoksisaannin ajankohta
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä eli 20.5.2022.

Nähtävilläpito
Kuulutus ja lupapäätös ovat 13.5. - 20.6.2022 yleisesti nähtävänä Juvan kunnan verkkosivuilla.
Päätös on nähtävillä myös Juvan kunnanviraston asiointipisteessä: käyntiosoite Juvantie 13, 51900 Juva.

Muutoksenhaku
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Muutoksenhaun viimeinen päivä on 20.6.2022.

Lisätiedot
Ympäristösihteeri Pekka Sorjonen, puh. 040 5083 825 (tiistai-torstai), sposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi
Lupa- ja valvontasihteeri Tarja Piikki, puh. 0400 135 052, sposti: tarja.piikki(at)juva.fi

Tästä klikkaamalla voit lukea päätöksen (pdf, 216 KB)