Helmikuun alussa Juvalla aloitti kotoutumisohjaaja Maarit Remes, jonka tehtävänä on tukea ja edistää maahanmuuttajien kotoutumista sekä tarjota kaikille juvalaisille asumisneuvontaa.
  • 26.02.2024
  • Asuminen ja ympäristö, Kuntainfo, Juvan kunta

Juvalla alkoi kotoutumis- ja asumisneuvonta

Helmikuun alussa Juvalla aloitti kotoutumisohjaaja Maarit Remes, jonka tehtävänä on tukea ja edistää maahanmuuttajien kotoutumista sekä tarjota kaikille juvalaisille asumisneuvontaa.

Juvalla on runsaasti maahanmuuttajia, joiden kotoutumisessa Maarit Remes auttaa. Kotoutumisohjaajana hänen tehtävänsä on auttaa muun muassa erilaisissa arkisissa asioissa, kuten neuvoa ja ohjata työhön tai asumiseen liittyvissä pulmissa sekä tukea suomalaisessa byrokratiaviidakossa kulkevia. Hän myös informoi maahanmuuttajia harrastustoiminnasta ja muista kunnassa tapahtuvista asioissa. Työhön kuuluu tiiviisti myös yhteistyö kunnallisten ja alueellisten viranomaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

– Tällä hetkellä Juvalla on 62 kotikuntastatuksen saanutta ukrainalaista. Heidän lisäkseen vastaanottokeskuksen asiakkaina Juvalla asuu noin 20 ukrainalaista, joista saattaa myös tulla juvalaisia. Muualta tulleita maahanmuuttajia on paikkakunnalla noin satakunta, kertoo Remes.

Kotikuntaoikeuden myötä henkilö on virallisesti kuntalainen ja siten oikeutettu kuntien palveluihin. Kotikuntaoikeus perustuu kotikuntalakiin. Varsinkin ukrainalaisten asiat ovat tulleet Remekselle tutuksi, sillä hän ehti työskennellä pari vuotta Mikkelin vastaanottokeskuksen Juvan toimipisteessä. Alkujaan hän on venäjän kielen opettaja. 

– Kotikuntalaisuus ei ole maassa sotaa paossa oleville ukrainalaisille pakollista. Se on kuitenkin suotavaa vuoden täällä asumisen jälkeen, koska silloin pääsee integroitumaan paremmin suomalaiseen yhteiskuntaan ja on tasavertainen muiden juvalaisten kanssa. On tärkeää, että kaikki kokevat olevansa osa yhteisöä ja yhteiskuntaa, Remes kuvailee.

Remes muistuttaa, että kotoutuminen on aina kahdensuuntaista ja koskee meitä kaikkia.

– Kotoutumisohjaajana voin olla edesauttamassa täällä asuvien maahanmuuttajien asettumista paikkakunnalle. Tarvitsemme kuitenkin kaikkien kuntalaisten yhteistyötä ja hyvää tahtoa hyvien väestösuhteiden muodostumiseksi, Remes sanoo ja toivoo juvalaisilta yhteistyöideoita ja rohkeaa mukaan tuloa yhdessä tekemiseen.

Asumisneuvonta auttaa eri elämäntilanteissa 

Asumisneuvonnan tavoitteena on olla tukena muuttuvissa elämäntilanteissa sekä ennaltaehkäistä isompien ongelmien syntymistä. Juttelemaan voi tulla vaikkapa asumiseen liittyvissä taloudellisissa tai muissa haasteissa. 

– Esimerkiksi työttömyys, ero, lapsen syntymä tai muu elämäntilanteen muutos voi laukaista tarpeen sille, että tarvitsee kartoittaa tilannetta uudelleen. Tilanne kartoitetaan kokonaisvaltaisesti ja ratkaisuja etsitään yhdessä, Remes kuvailee. 

Tarvittaessa ympärille autetaan keräämään tukiverkosto ja yhteyttä otetaan esimerkiksi Kelaan, sosiaalitoimistoon tai muihin tarvittaviin palveluihin. Kaikkia toimijoita sitoo vaitiolovelvollisuus. 

Maarit Remes on tavattavissa kunnanviraston ensimmäisessä kerroksessa (Juvantie 13) maanantaista keskiviikkoon. Sujuvan asioinnin varmistamiseksi kannattaa tapaamisaika sopia etukäteen soittamalla tai laittamalla viestiä.  

– Tervetuloa matalalla kynnyksellä juttelemaan mieltä askarruttavista asioista, kannustaa Remes.

Talousneuvola jalkautuu Juvalle tiistaina 9.4.2024

Koko kansan Talousneuvolassa voi keskustella arkisista talousasioista. Juvan ensimmäinen ja kaikille avoin Talousneuvola järjestetään Toimintatalolla tiistaina 9.4.2024 klo 12–15. Kyseessä on matalan kynnyksen talousneuvontapalvelu, jossa pääsee keskustelemaan raha-asioista anonyymisti ja ilman ajanvarausta.

Talousneuvolasta saa apua pieniin ja suuriin talouskysymyksiin ja monen eri alan asiantuntijan neuvot yhdellä käynnillä, ilman ajanvarausta. Tarvittaessa Talousneuvolasta ohjataan myös eteenpäin oikeisiin palveluihin.

Juvan Toimintatalolla pääsee keskustelemaan talous- ja velkaneuvojan, ulosoton asiantuntijan, sosiaaliohjaajan sekä asumisneuvojan kanssa ja yhteyden saa tarvittaessa myös Kelan palveluasiantuntijaan. Talousneuvolan palvelu on maksutonta.

Aiemmin Talousneuvola on toiminut muun muassa Mikkelissä ja Savonlinnassa. Etelä-Savon alueella Talousneuvolassa on asioinut parisen sataa henkilöä aina opiskelijoista eläkeläisiin. Toiminta on lähtöisin Tampereelta, jossa ensimmäinen neuvontapiste avattiin vuonna 2019.

Lisätiedot

Kotoutumisohjaaja & asumisneuvonta
Maarit Remes
Puh. 050 5626 700
maarit.remes@juva.fi