Suoraan sisältöön

Opetussuunnitelman perusteet

Opetussuunnitelman perusteet antavat yhtenäisen pohjan paikallisille opetussuunnitelmille ja siten vahvistavat koulutuksen tasa-arvoa koko maassa. Kuntien ja koulujen omat opetussuunnitelmat ohjaavat opetusta ja koulutyötä tarkemmin ja ottavat huomioon paikalliset tarpeet ja näkökulmat.

Uudet perusopetuksen opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1–6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottivat opetussuunnitelmat käyttöön porrastetusti: 7. vuosiluokat ottivat uudet opetussuunnitelmat käyttöön 1.8.2017, 8. vuosiluokat 2018 ja 9. vuosiluokat 2019.

Paikallista opetussuunnitelmaa voidaan tarpeen mukaan myös tarkentaa myöhemmin. Tarkoitus on, että opetussuunnitelma on elävä ja joustava opetuksen ja koulun toiminnan tuki.

Tätä linkkiä klikkaamalla pääset lukemaan Juvan kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman 2016 (pdf, 3,31 Mt)


Englannin kielen opiskelu alkaa kevätlukukaudella 2020 kaikilla Juvan 1.luokan oppilailla

Kyseessä on valtakunnallinen muutos opetussuunnitelmaan. Kouluilla on laadittu A1-kielen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-2 Opetushallituksen julkaisemien perusteiden pohjalta. Juvan kasvatus- ja opetuslautakunta on päättänyt, että varhennettu kieltenopetus aloitetaan Juvalla kevätlukukaudella 2020. 

Opetusta antaa pääasiassa oma luokanopettaja. Opetusta on yksi oppitunti viikossa, joka käytännössä voi jakautua moniin pieniin leikinomaisiin ja virkistäviin opetustuokioihin eri oppitunneilla. Englannin kielen opiskelu ei lisää viikottaista tuntimäärää vaan laskennallisesti aika otetaan matematiikan painotetusta kuntakohtaisesta tuntiresurssista. 

Varhennetun kieltenopetuksen erityisenä tehtävänä on herättää oppilaiden myönteinen asenne kielenoppimiseen sekä vahvistaa oppilaiden luottamusta omiin kykyihinsä oppia kieliä ja käyttää vähäistäkin kielitaitoa rohkeasti. Opetussuunnitelman mukaan opetuksessa korostuu oppimisen ilo, vaihtelevat työtavat, toiminnallisuus ja suullinen vuorovaikutus arkeen liittyvissä tilanteissa. Käsiteltävät aihepiirit valitaan yhdessä oppilaiden kanssa heitä aidosti kiinnostavista asioista. 

Juvan kunnan englannin kielen A1-oppimäärän opetussuunnitelma aukeaa tätä linkkiä klikkaamalla (pdf, 129 kt)

Tästä linkistä voit lukea kasvatus- ja opetuslautakunnan päätöksen 17.12.2019 pidetyssä kokouksessa.