Suoraan sisältöön

Yhteistyöelimet

Eri kuntalaisryhmillä on kunnissa yhteistyöelimiä, joiden tehtävänä on parantaa näiden ryhmien äänen kuuluvuutta kunnallisessa päätöksenteossa. Nämä ryhmät täydentävät osaltaan kunnallisten lautakuntien määrää. Yhteistyöelimet ovat asiantuntijaelimiä, joilla ei  yleensä ole itsenäistä päätösvaltaa.

Yhteistyöelinten yhteisiä piirteitä:

 • yhteistyöryhmät asettaa usein kunnanhallitus aloitteen seurauksena
 • ei itsenäistä päätösvaltaa
 • asiantuntijaelimiä
 • tekevät aloitteita ja esityksiä ryhmänsä aseman parantamiseksi

Nuorisovaltuusto R.A.T.A.S.
 

Nuorisovaltuusto R.A.T.A.S. on vaikuttamiskanava nuorille. Se toimii kiinteässä yhteistyössä nuorten, nuorisopalveluiden ja kunnallisten päättäjien kanssa nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksien parantamiseksi. Nuorisovaltuusto opettaa nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan nuorten asioihin ja tuo nuorten näkökulman esille kunnan päätöksentekoon.

Nuorisovaltuuston jäsenet 2020

Puheenjohtaja
Oranen Venla

Sihteeri
Purhonen Iitu

Jäsenet
Asikainen Eero

Hämäläinen Roosa

Laamanen Inka

Pasanen Netta

Pirinen Siiri

Ruotsalainen Janika
 

Vammaisneuvosto


Vammaisneuvoston tarkoituksena on olla Juvalla toimivien vammaisjärjestöjen apuna ja edistää yhteistyötä järjestöjen, kunnan ja maakunnan viranomaisten sekä seurakunnan välillä.

Juvan kunnan vammaisneuvoston tehtävänä on   

 • edistää vammaisten tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin
 • seurata vammaisten näkökulmasta kunnassa tapahtuvaa päätöksentekoa, tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vammaisia koskevissa asioissa
 • vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat vammaisten tarpeisiin
 • huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta ja vaikuttaa asenteisiin vammaisista henkilöistä tietoisuuden lisäämisellä

Vammaisneuvoston jäsenet v. 2017 - 2021

 j. = jäsen   hvj.=henkilökohtainen varajäsen

Puheenjohtaja
Lemmetyinen Saku

hvj. Suikkari Eeva

Varapuheenjohtaja
Väänänen Sirkka

hvj. Ojakaski Marja-Leena

j. Horttana Jorma
hvj. ei nimetty

j. Immonen Tapio
hvj. Kaskenmaa Seija

j. Jurva Marita
hvj. Pasanen Riitta

j. Kettunen Katri
hvj. Zahnd-Lampinen Gabi

j. Suomalainen Veli
hvj. Kähärä Seija


Sihteeri
Himanen Tarja
puh. 040 707 8243
tarja.himanen(at)juva.fi

VanhusneuvostoKuntalaisen osallistumis- ja vaikuttamisväylä ikääntynyttä väestöä koskevissa asioissa.

Juvan kunnan vanhusneuvosto on ikääntyneen väestön, kunnan viranomaisten, seurakunnan sekä vanhus- ja eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin.        

 • seuraa kunnan päätöksentekoa vanhusten näkökulmastá sekä edesauttaa vanhusten osallistumista ja vaikuttamista kunnalliseen päätöksentekoon
 • pyrkii edistämään vanhusten selviytymistä eri toiminnoissa, kuten esimerkiksiksi asumisessa ja sosiaali- ja terveyspalveluiden saamisessa 
 • vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat myös vanhusten, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden tarpeisiin
 • edistää ikääntyneille suunnattuihin palveluihin liittyvää tiedottamista.


Vanhusneuvoston jäsenet v. 2017 - 2021

j. = jäsen
hvj. = henkilökohtainen varajäsen

Puheenjohtaja
Hellman Birgitta
hvj. Markkanen Helena

j. Kuokkanen Osmo
hvj. Vuokko Esko

j. Löppönen Ulla
hvj. Luukkonen Eija

j. Sutinen Maarit-Hanne
hvj. Kontio Kirsti


Sihteeri
Himanen Tarja
040 707 8243
tarja.himanen(at)juva.fi