Suoraan sisältöön

Yhteistyöelimet

Eri kuntalaisryhmillä on kunnissa yhteistyöelimiä, joiden tehtävänä on parantaa näiden ryhmien äänen kuuluvuutta kunnallisessa päätöksenteossa. Nämä ryhmät täydentävät osaltaan kunnallisten lautakuntien määrää. Yhteistyöelimet ovat asiantuntijaelimiä, joilla ei  yleensä ole itsenäistä päätösvaltaa.

Yhteistyöelinten yhteisiä piirteitä:

 • yhteistyöryhmät asettaa usein kunnanhallitus aloitteen seurauksena
 • ei itsenäistä päätösvaltaa
 • asiantuntijaelimiä
 • tekevät aloitteita ja esityksiä ryhmänsä aseman parantamiseksi

Nuoret vaikuttajat R.A.T.A.S.
 

Nuoret vaikuttajat R.A.T.A.S. on vaikuttamiskanava nuorille. Se toimii kiinteässä yhteistyössä nuorten, nuorisopalveluiden ja kunnallisten päättäjien kanssa nuorten osallistumis-, vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksien parantamiseksi. Nuorisovaltuusto opettaa nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan nuorten asioihin ja tuo nuorten näkökulman esille kunnan päätöksentekoon.

Jäsenet 2023

Puheenjohtaja Julius Huhtinen

Varapuheenjohtaja Ella Kupsanen

Ada Kontio

Kerkko Pöyry

Veeti Neuvonen

Sanni Kvick

 Vanhus- ja vammaisneuvosto


Juvan kunnan vanhus- ja vammaisneuvosto on ikääntyneen väestön, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden, kunnan viranomaisten, seurakunnan sekä vammais- ja eläkeläisjärjestöjen yhteistyöelin.

Juvan kunnan vanhus- ja vammaisneuvoston tehtävänä on   

 • edistää ja kehittää ikääntyneiden, vammaisten ja pitkäaikaissairaiden henkilöiden ja heidän omaistensa , yksityisten palveluntuottajien ja viranomaisten välistä yhteistoimintaa
 • seurata ja ottaa kantaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneiden tai vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen kannalta
 • vaikuttaa ympäristön suunnitteluun ja toteutukseen siten, että julkiset tilat soveltuvat niiden henkiöiden käyttöön, joiden toimintakyky on rajoittunut
 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja käsittelemistään asioista

Vanhus- ja vammaisneuvoston jäsenet v. 2021 - 2025

 j. = jäsen   hvj.=henkilökohtainen varajäsen

Puheenjohtaja
Luukkonen Eija

​hvj. ei nimetty
Juvan seudun sydänyhdistys ja Juvan seniorit ry

Varapuheenjohtaja
Horttana Jorma 

​hvj. ei nimetty
Juvan seniorit ry

j. Immonen Tapio
hvj. Hyötyläinen Marjatta
Ju-Pu-Su Diabetesyhdistys ry

j. Ojakaski Marja-Leena
hvj. Reijonen Rauha
Juvan Reuma ja tules ry

j. Viljanen Vuokko
hvj. ei nimetty
Mikkelin Parkinsonyhdistys ry / Juvan kerho

j. Vuokko Esko
hvj. Roikonen Reino
Juvan sotaveteraanit ry

j. Zahnd-Lampinen Gabi
hvj. ei nimetty
Mikkelin seudun AVH-yhdistys ry.

j. Karila Markku
hvj. ei nimetty
Juvan seurakunta


Sihteeri
Himanen Tarja
puh. 040 707 8243
tarja.himanen(at)juva.fi

Eri kuntalaisryhmillä on kunnissa yhteistyöelimiä, joiden tehtävänä on parantaa näiden ryhmien äänen kuuluvuutta kunnallisessa päätöksenteossa. Nämä ryhmät täydentävät osaltaan kunnallisten lautakuntien määrää. Yhteistyöelimet ovat asiantuntijaelimiä, joilla ei  yleensä ole itsenäistä päätösvaltaa.

Yhteistyöelinten yhteisiä piirteitä:

 • yhteistyöryhmät asettaa usein kunnanhallitus aloitteen seurauksena
 • ei itsenäistä päätösvaltaa
 • asiantuntijaelimiä
 • tekevät aloitteita ja esityksiä ryhmänsä aseman parantamiseksi