Heli Turpeinen aloitti Juvan kunnan ympäristösihteerin tehtävässä huhtikuun puolessa välissä.
  • 02.05.2024
  • Asuminen ja ympäristö, Kuntainfo, Juvan kunta

Heli Turpeisesta Juvan kunnan ympäristösihteeri

Heli Turpeinen aloitti Juvan kunnan ympäristösihteerin tehtävässä huhtikuun puolessa välissä.

Heli Turpeinen on opiskellut Itä-Suomen yliopistossa biologian kandidaattiopinnot ja ympäristötieteiden maisteriopinnot. Turpeisella on monipuolinen katsaus ympäristöalaan eri vinkkeleistä, sillä on toiminut muun muassa Pohjois-Karjalan ELY-keskuksella pohjavesien parissa, Maanmittauslaitoksella kenttätehtävissä ja Joensuun kaupungin ympäristönsuojeluyksikössä. Viimeisimmäksi Turpeinen toimi Etelä-Savon ELY-keskuksen maaseutupalveluiden tarkastajana.

– Viime kesänä kiersin maatiloilla ympäri Etelä-Savoa. Tehtäviini kuului maatalousluonnon monimuotoisuussopimusalojen katselmuksia. Maastotehtävien lisäksi työ käsitti myös toimistotehtäviä, sanoo Turpeinen.

Pieksämäeltä lähtöisin oleva Turpeinen aloitti tehtävässä 15.4.2024. Ympäristösihteerin tehtävä on vakituinen ja kokoaikainen virka. Turpeisen koulutus ja osaaminen olivat kokonaisarvioinnin perustella tehtävään parhaat. Hakijoita tehtävään oli yhteensä 26.

Juvan kunnan ympäristösihteeri hoitaa ympäristönsuojeluun liittyviä monipuolisia tehtäviä. Työskentely perustuu ympäristölainsäädäntöön ja sen nojalla annettuihin säännöksiin ja määräyksiin.

– Ympäristösihteerin tehtävät ovat todella monipuolisia. Töihin perehtyminen on lähtenyt hyvin käyntiin ja odotan innolla juvalaisten kanssa työskentelyä, Turpeinen kertoo.

Juvan kunnan ympäristösihteerinä Turpeinen neuvoo, opastaa ja valvoo ympäristönsuojeluun liittyvissä asioissa. Esimerkiksi useisiin ympäristöön liittyviin toimintoihin tarvitaan erinäisiä lain määräämiä lupia. Näitä voivat olla muun muassa ympäristöluvat, maa-ainesluvat, vesien suojelu ja rantojen ruoppaaminen. Lisäksi on muita lain asettamia velvoitteita, kuten melua ja tärinää koskevat ilmoitusvelvollisuudet ja lannan aumausilmoitukset.

Ympäristösuojeluviranomaisena Juvan kunnassa toimii ympäristölautakunta, jossa ympäristösihteeri toimii valmistelijana ja esittelijänä.

Lisätietoja

ympäristösihteeri Heli Turpeinen
puh. 040 508 3825
heli.turpeinen@juva.fi

tekninen johtaja Vesa Kankkunen
puh. 040 013 6209
vesa.kankkunen@juva.fi