Juvan kunta kehittää markkinointiaan ja haluaa näkyä entistä vahvemmin ja myönteisemmin. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKin kanssa yhteistyössä toteutettavan kyselyn avulla haetaan Juvan herättämiä, positiivisia mielikuvia.
  • 05.06.2020
  • Kuntainfo, Juvan kunta

Juva kehittää markkinointiaan ja toteuttaa mielikuvakyselyn

Juvan kunta kehittää markkinointiaan ja haluaa näkyä entistä vahvemmin ja myönteisemmin. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMKin kanssa yhteistyössä toteutettavan kyselyn avulla haetaan Juvan herättämiä, positiivisia mielikuvia.

Juvan kunnan mielikuvasta halutaan luoda aito ja omannäköinen. Kuntamarkkinoinnin kehittämistyön yhteydessä toteutetaan kysely, johon kaikkien aiheesta kiinnostuneiden, niin juvalaisten kuin Juvan ystävienkin, toivotaan ottavan osaa runsain joukoin.

Sähköisenä toteutettavan kyselyn avulla halutaan selvittää, mitkä ovat niitä Juvalle tärkeitä asioita, joita kannattaa mainostaa ja joihin kiinnittää huomiota myös tulevaisuudessa. Kysymyksiin voi vastata anonyymisti ja halutessaan voi jättää yhteystiedot kyselyn yhteydessä toteutettavaan arvontaan osallistumista varten. Juvan mielikuvakysely on avoinna elokuun loppuun saakka ja siihen voi osallistua tätä linkkiä seuraamalla.  Lisätietoja kyselystä löytyy myös Juvan mielikuvakyselyn omilta sivuilta osoitteessa www.juva.fi/mielikuvakysely. 

Kunnan markkinoinnin kehittämiseen liittyvä esiselvitystyö toteutetaan yhteistyössä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun XAMKin kanssa. Juvalaislähtöinen Piia Lampinen tekee YAMK-opinnäytetyötä mielikuvamarkkinoinnista ja sen tarjoamista mahdollisuuksista kunnan markkinointistrategian kehittämisessä.

----------------

Juvalla tapahtuu paljon myönteisiä asioita, joita halutaan tuoda enemmän ihmisten tietoisuuteen. Elinkaarihankkeena toteutettava Martti Talvela -koulukampus otetaan käyttöön tammikuussa 2021. Monipuolisella, modernilla ja terveilmaisella kampuksella toimii uusi yhtenäiskoulu, lukio, päiväkoti ja liikuntahalli.  Valtateiden 5 ja 14 risteysalueella sijaitsevaa Juvan Vehmaan alueen yritystoimintaa kehitetään aktiivisesti, ja vuonna 2022 valmistuva, uusi Viitostie Mikkelin ja Juvan välillä mahdollistaa entistä sujuvamman liikkumisen. 

Juvalla panostetaan vahvasti myös elinkeinoelämän kehittämiseen erilaisilla EU-rahoitteisilla hankkeilla. Juvasta pyritään tekemään niin hankkeilla kuin itse elinkeinoyksikön aktiivisella toiminnalla yrittäjäystävällisempää kuntaa.

Mielikuvamarkkinoinnilla eli brändäyksellä haetaan yhtenäistä imagoa, nostetta ja positiivista huomiota, joiden toivotaan tuovan kuntaan elinvoimaa: uusia yrityksiä, asukkaita, kesäasukkaita ja matkailijoita.

Lisätietoja:

kunnanjohtaja Mervi Simoska, puh. 040 013 6202
kehittämispäällikkö Mika Kärki, puh. 040 013 5087
matkailusihteeri Rauli Koistinen, puh. 040 013 6213