Vt 5 Mikkeli-Juva-tiehanke on edennyt aikataulussa ja Nuutilanmäki-Juva-osuus tiestä alkaa valmistua. Torstaina 23.9.2021 otetaan liikenteelle Vehmaan eritasoliittymä Juvalla.
  • 20.09.2021
  • Asuminen ja ympäristö, Työ ja yrittäminen, Vapaa-aika ja matkailu, Juvan kunta

Väyläviraston tiedote 20.9.2021: Vt 5 Mikkeli-Juva - Vehmaan eritasoliittymä otetaan käyttöön

Vt 5 Mikkeli-Juva-tiehanke on edennyt aikataulussa ja Nuutilanmäki-Juva-osuus tiestä alkaa valmistua. Torstaina 23.9.2021 otetaan liikenteelle Vehmaan eritasoliittymä Juvalla.

 – Eritasoliittymän alueella tehtiin kesän 2021 aikana kaistajärjestelyitä, ramppimuutoksia ja sillan alle rakennettiin tukimuuri mahdollistamaan rampin sijoittaminen lähemmäksi sillan rakenteita. Kaistajärjestelyt ja muutokset rampeissa mahdollistavat turvallisemman ja sujuvamman liikkumisen Vehmaan eritasoliittymän alueella, kertoo projektipäällikkö Harri Liikanen Väylävirastosta. 

Vehmaan eritasoliittymän liikennejärjestelyt karttakuva syyskuussa

Eritasoliittymä avataan vaiheittain

Vehmaan eritasoliittymä avataan liikenteelle vaiheittain, viitostiellä eritasoliittymän kohdalla vielä tehtävien päällystys- ja viimeistelytöiden vuoksi. Ensimmäisessä vaiheessa valtatien liikenne ohjataan eritasoliittymän läpi väliaikaisin liikennejärjestelyin. 

Myös eritasoliittymän rampit ja viitostien risteävä liikenne Vehmaan eritasoliittymän sillan kautta Pieksämäen ja Savonlinnan suuntaan avautuvat liikenteelle. Jalankulun ja pyöräilyn uusitut väylät aukeavat, ja toukokuussa urakan vuoksi siirretyt bussipysäkit palaavat lopullisille sijainneilleen.

Koko Nuutilanmäki-Juva-osuus valmistuu

Lopullisesti eritasoliittymä avautuu samaan aikaan koko Nuutilanmäki-Juva-osuuden kanssa. Avaaminen tapahtuu arviolta lokakuun puolessa välissä. Tarkka ajankohta tiedotetaan myöhemmin erikseen. Mikkeli-Nuutilanmäki-osuus tiestä valmistui heinäkuussa 2021. Koko Mikkeli-Juva tiehanke valmistuu kesällä 2022, kun Nuutilanmäki-Juva-osuus saa lopullisen päällysteensä.

Lisätietoja

Projektipäällikkö Harri Liikanen, Väylävirasto
p. 029 534 3007, harri.liikanen@vayla.fi 

Projektipäällikkö Timo Tiainen, Kreate Oy
p. 0400 152 116, timo.tiainen@kreate.fi 

 
Hanke verkossa

vayla.fi/vt-5-mikkeli-juva
facebook.com/vt5mikkelijuva

Vt 5 Mikkeli-Juva


Valtatie 5 Mikkelin ja Juvan välillä rakennetaan nelikaistaisena, keskikaiteellisena tienä, jonka liittymät toteutetaan eritasoisina. Mikkeli-Nuutilanmäki -osuudella tie rakennetaan pääosin uuteen maastokäytävään ja nykyinen valtatie jää rinnakkaistieksi. Nuutilanmäki-Juva osuus raken-netaan nykyisen valtatie 5:n kohdalle 2 + 2 kaistaisena, eli koko tieosuus Vt 5 Mikkeli-Juva on laatutasoltaan sama. Vt 5 Mikkeli-Juva otetaan liikenteelle vaiheittain vuosina 2020–2021. Lopullisesti tie on valmis kesällä 2022.

Väylävirasto vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Liitteet

Lisää ajankohtaista asiaa Juvalta