Valtioneuvosto linjasi 29.4.2020, että varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen lähiopetukseen palataan 14.5.2020 alkaen. Opetusta ei voi enää tämän jälkeen järjestää etäopetuksena.
  • 30.04.2020
  • Asuminen ja ympäristö, Kasvatus ja koulutus, Juvan kunta

Varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen lähiopetukseen palataan 14.5.2020

Valtioneuvosto linjasi 29.4.2020, että varhaiskasvatukseen ja perusopetuksen lähiopetukseen palataan 14.5.2020 alkaen. Opetusta ei voi enää tämän jälkeen järjestää etäopetuksena.

Huoltajat voivat perustelluista syistä hakea rehtorilta lupaa olla osallistumatta lähiopetukseen ja vastuu opetuksesta on tällöin huoltajalla. Hakemukset tästä on tehtävä mahdollisimman pian Wilman kautta, hakemuksessa on esitettävä poissaoloaika ja syy.

Riskiryhmien osallistumisen lähiopetukseen arvioi hoitava lääkäri.

Muilta osin normaalit poissaolokäytännöt ovat voimassa 14.5.2020 alkaen. Sairaana ei saa tulla kouluun tai varhaiskasvatukseen.

Opetus ja varhaiskasvatus järjestetään opetus- ja kulttuuriministeriön ohjeiden mukaisesti huomioiden paikalliset olosuhteet. Opetuksessa pyritään välttämään tarpeettomia fyysisiä kontakteja. Erityistä huomioita kiinnitetään ruokailun järjestämiseen ja opetustiloihin. Isoja kokoontumisia, kuten kevätjuhlia, ei järjestetä. Käsienpesu- ja yskimishygieniaohjeita noudatetaan tutuksi tulleeseen tapaan.

Koulukohtaisista ratkaisuista tiedotetaan myöhemmin erikseen.

Lisätietoja:
Varhaiskasvatuksen esimies Kirsi Anttonen, puh. 040 834 1695
Hatsolan koulu Velimatti Salmi, puh. 040 013 6198,
Kirkonkylän koulu Olli Kossila, puh. 040 508 3826,
Kuosmalan koulu Pekka Lampinen, puh. 040 714 5626,
Paatelan koulu Aappo Laitinen, puh. 040 714 5630,
Yläkoulu Sannamari Kiljunen, puh. 040 515 4729.