Tuhannet pientalojen omistajat saavat Etelä-Savossa kesäkuun aikana postilaatikkoonsa pelastuslaitokselta materiaalia paloturvallisuuden parantamiseksi.
  • 31.05.2023
  • Asuminen ja ympäristö, Juvan kunta

Tuhannet Etelä-Savon pientaloasukkaat pääsevät arvioimaan kiinteistönsä paloturvallisuutta

Tuhannet pientalojen omistajat saavat Etelä-Savossa kesäkuun aikana postilaatikkoonsa pelastuslaitokselta materiaalia paloturvallisuuden parantamiseksi.

Kotiin postitettavan itsearviointilomakkeen ja paloturvallisuusoppaan avulla asukkaat pääsevät paitsi raportoimaan kiinteistönsä paloturvallisuudesta, myös tekemään toimenpiteitä mahdollisten turvallisuuspuutteiden korjaamiseksi.

Paloturvallisuuden itsearvioinnilla tarkoitetaan kiinteistöjen omistajien tai haltijoiden itsensä suorittamaa paloturvallisuuden arviointia pelastuslaitoksen lähettämän ohjeistuksen avulla. Kohteissa, joita ovat pientalot, vapaa-ajan asunnot ja asuintaloyhtiöt, itsearviointi suoritetaan kymmenen vuoden välein.

Pelastuslaitos lähettää pientalokiinteistöjen omistajille itsearviointiaineiston, joka sisältää saatekirjeen, ”Pientalon paloturvallisuusoppaan”, täytettävän ja palautettavan itsearviointilomakkeen sekä maksetun palautuskuoren.

Itsearviointilomakkeen palautusaika vaihtelee paloasemaryhmittäin, eli Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan alueilla, mutta lomake on hyvä palauttaa pelastuslaitokselle mahdollisimman pian, mielellään kuukauden kuluessa.

- Kirjeen mukana tuleva Pientalon paloturvallisuusopas auttaa itsearviointilomakkeen täyttämisessä ja neuvoo asumisen turvallisuuden parantamisessa. Opas kannattaa säilyttää myös itsearvioinnin jälkeen, vs. palomestari Joona Myyryläinen neuvoo.

Oppaita on erilaisia, ja ne on räätälöity pientaloihin sekä erikseen kerros- ja rivitaloihin. Taloyhtiöihin lähetettävät lomakkeet osoitetaan lähtökohtaisesti isännöitsijälle tai hallituksen puheenjohtajalle.

Paloturvallisuudesta huolehtiminen tuo turvaa

Etelä-Savon kunnat ovat jaettu kymmeneen alueeseen, joista aina vuosittain yhdelle alueelle lähetetään itsearviointimateriaali. Esimerkiksi Mikkelissä arviointikohteina on tänä vuonna noin 2 000 kiinteistöä keskustan, Lähemäen, Peitsarin, Seuralan ja Savisillan alueilla. Pieksämäen seudulla lomakkeet postitetaan noin 550 pientaloasukkaalle Haapakosken, Jäppilän, Maaveden, Partaharjun, Siikamäen ja Tihusniemen alueille. Savonlinnan seudulla itsearviointilomakkeet lähetetään noin 1 150 asuinrakennuksen ja noin 1 190 vapaa-ajanrakennuksen omistajalle. Lisäksi muualla Etelä-Savossa arvioinnin kohteena on noin 2 000 kiinteistöä.

Palautetuista itsearviointilomakkeista arvioidaan mahdollisen korjausmääräyksen tai pelastusviranomaisen suorittaman palotarkastuksen tarve. Palotarkastuksia tehdään kuitenkin myös pistokoeluonteisesti valvonnan kohteena oleviin kiinteistöihin.

- Palotarkastuksista ilmoitetaan aina erikseen. Palotarkastaja ei siis ilmesty yllättäen kenenkään ovelle ja tarkastajalla on aina pelastuslaitoksen virka-asu ja henkilökortti, Myyryläinen huomauttaa.

Pelastuslaitos toivoo, että itsearviointi tehdään mahdollisimman huolellisesti ja itsearviointilomakkeita palautetaan mahdollisimman paljon. Paloturvallisuudesta huolehtiminen luo turvaa niin kiinteistön omistajalle kuin kiinteistön asukkaille.

Tarvittaessa neuvoa itsearvioinnin suorittamiseen saa palotarkastajilta, joiden yhteystiedot löytyvät osoitteesta pelastustoimi.fi/etela-savo > Ota yhteyttä (https://pelastustoimi.fi/etela-savo/ota-yhteytta) > Onnettomuuksien ennaltaehkäisy.

Lisätietoja:

vs. palomestari Joona Myyryläinen, p. 050 311 7560, joona.myyrylainen@etelasavonha.fi

pelastuspäällikkö Tuomo Halmeslahti, p. 044 794 3850, tuomo.halmeslahti@etelasavonha.fi

Lisää ajankohtaista asiaa Juvalta