Valtioneuvosto on 20.3.2020 on antanut asetuksen, jolla muutetaan 18.3.2020 voimaan tulleita koulukäytäntöjä.
  • 20.03.2020
  • Asuminen ja ympäristö, Kasvatus ja koulutus, Työ ja yrittäminen, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Vapaa-aika ja matkailu, Kuntainfo, Juvan kunta, Martti Talvela -kampus

Maan hallituksen uudet linjaukset laajentavat oikeutta lähiopetukseen 0-3 -luokkalaisilla

Valtioneuvosto on 20.3.2020 on antanut asetuksen, jolla muutetaan 18.3.2020 voimaan tulleita koulukäytäntöjä.

Kaikille halukkaille 0.–3.-luokan oppilaille, erityisen tuen päätöksen saaneille oppilaille sekä pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oleville oppilaille tarjotaan jälleen lähiopetusta 23.3.2020 alkaen.

Hallitus on poistanut ehdon, jonka mukaan lähiopetukseen saivat osallistua vain ne oppilaat, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan kannalta kriittisillä aloilla.

Hallituksen uuden linjauksen mukaan kouluun ei kuitenkaan ole pakko mennä. Hallitus suosittelee edelleen kaikille oppilaille etäopiskelua, mikäli se perheessä on mahdollista.

Juvan 0.-3.- luokkien huoltajilta tiedustellaan tänään perjantaina Wilman kautta, osallistuuko oppilas lähiopetukseen. Huoltajien toivotaan reagoivan kyselyyn mahdollisimman pian, jotta mm. ruokailut ja koulukuljetukset saadaan niitä tarvitseville järjestettyä.

Lisätietoja:
   
Kirkonkylän koulu Olli Kossila, puh. 040 508 3826 
Hatsolan koulu Velimatti Salmi, puh. 040 013 6198 
Paatelan koulu Aappo Laitinen, puh. 040 714 5630 
Kuosmalan koulu Pekka Lampinen, puh. 040 714 5626 

Lisää ajankohtaista asiaa Juvalta