Onko taskuissasi Juvan alueen historiatietoa? Tervetuloa Juvan kirjastolle ke 29.3. klo 17.
  • 23.03.2023
  • Vapaa-aika ja matkailu, Juvan kunta

Kulttuuritarinat soimaan -hankkeen tiedotustilaisuus Juvan kirjastolla

Onko taskuissasi Juvan alueen historiatietoa? Tervetuloa Juvan kirjastolle ke 29.3. klo 17.

Joroisten Musiikkiyhdistys ry hallinnoi hanketta Kulttuuritarinat soimaan. Hankkeessa kootaan historiatietoa alueen kartanoista, muista merkittävistä kohteista, tapahtumista ja henkilöistä. Kerätystä aineistosta muokataan mm. koukuttavia tarinoita, sarjakuvia ja podcasteja. Tarinallistamalla elävöitetään paikkakunnan historiaa. Hanke pyrkii edesauttamaan alueen yleistä matkailun kehittämistä, tuomaan potkua kulttuurin kentälle ja kuntien väliseen yhteistyöhön. Hankkeessa tuotetut tarinat ovat hankkeen päätyttyä kaikkien saavutettavissa mm. Joroisten Musiikkipäivien verkkosivuilla ja kuntien Visit-sivuilla. Tarinatuotteita tehdään myös yrittäjien käyttöön.  

Tiedotustilaisuuksissa esitellään hanketta ja sen tavoitteita. Tilaisuudet ovat kaikille avoimia. Mukaan kutsutaan henkilöitä, joilla on taskuissaan paikkakuntaan liittyviä kulttuuritarinoita. Talkootyönä on jo kerätty suuri määrä historiatietoa, mutta otamme mielellämme vastaan uusia tarina-aiheita, jotka liittyvät historiallisiin henkilöihin, rakennuksiin, tapahtumiin tai paikallishistoriaan yleisesti.

Ensimmäiset tarina-aiheet ovat parhaillaan kirjoittamisen ammattilaisilla muokattavana. Tiedotustilaisuuksiin saapuu kirjoittaja lukemaan yhden kyseiseen paikkakuntaan liittyvän tarinan. Juvalla kerrotaan ensimmäinen tarina, joka kytkeytyy Juvan historiaan. Tarinan lukee sen kirjoittaja Sanna Pietikäinen. Tilaisuudessa esitellään myös tarinan aineistona toiminutta raakamateriaalia.

Myöhemmin keväällä aiheita ja materiaalia toimitetaan myös sarjakuvanpiirtäjille. Syksyllä ryhdytään tuottamaan muita tuotteita, kuten podcasteja ja kuvia.

Tilaisuudet järjestetään seuraavasti:

  • Rantasalmen kirjastolla ma 27.3. klo 17–18
  • Juvan kirjastolla ke 29.3. klo 17–18 -> Tapahtuman Facebook-tapahtuma
  • Joroisten kirjastolla ke 5.4. klo 17–18

Lisätietoa:

Karin Keitel
Hanketyöntekijiä
karin.keitel@joroinenmusicfestival.fi
040 643 1984

Hankeen julkinen kuvaus:

”Kulttuuritarinat soimaan” on alueellinen kehityshanke. Hankkeessa selvitetään, miten Joroisten Musiikkipäivien joroislaiseen kartanohistoriaan nojaavaa imagoa voidaan laajentaa kattamaan musiikkipäivien toiminta-alueen historiallista kulttuuriperintöä, painopisteinä Joroinen, Rantasalmi ja Juva. Hanke tuo näin lisäarvoa myös musiikkipäiviin osallistuvien kuntien kulttuurimaineeseen ja matkailuimagoon. Hankkeen aikana kootaan historiatietoa alueen kartanoista, muista merkittävistä kohteista ja paikallishistoriasta yleisesti. Kerätystä aineistosta muokataan mm. tarinoita, kuvia ja podcasteja. Historiatiedon tarinallistaminen kattaa myös paikkakuntien kehityspolkuja ja niille leimallisia tapahtumia. Tarinallistamista toteutetaan erilaisissa muodoissa musiikkipäivien ja viestinnän käyttöön. Tiedon kerääminen palvelee paitsi Joroisten Musiikkipäiviä myös kuntia, yrittäjiä ja matkailutoimijoita.  Hanke luo verkostoja eri taidemuotojen ja toimijoiden välillä. Hankkeen aikana tehdään yhteistyötä koulujen kanssa, joiden käyttöön alueen historiaa peilaavat tarinat myös sopivat.

Hankkeen kesto on 1.2.2022–31.12.2023.