Itä-Suomen aluehallintovirasto avin päätöksen mukaisesti yleisötilaisuuksien ja julkisten kokoontumisten enimmäisosallistujamäärä on 50 henkeä 3.5.2021 alkaen. Avin päätös on voimassa 31.5.2021 saakka. Turvavälejä ja hygieniaohjeistuksia on noudatettava edelleen kaikessa toiminnassa.
  • 03.05.2021
  • Asuminen ja ympäristö, Kasvatus ja koulutus, Työ ja yrittäminen, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Vapaa-aika ja matkailu, Juvan kunta

Kokoontumisrajoituksiin muutoksia, vaikutuksia myös kunnan palveluihin

Itä-Suomen aluehallintovirasto avin päätöksen mukaisesti yleisötilaisuuksien ja julkisten kokoontumisten enimmäisosallistujamäärä on 50 henkeä 3.5.2021 alkaen. Avin päätös on voimassa 31.5.2021 saakka. Turvavälejä ja hygieniaohjeistuksia on noudatettava edelleen kaikessa toiminnassa.

Koronasuositukset ja rajoitukset Juvalla 3.5.2021 lukien

Kaikille yhteiset suositukset

  • Käytä kasvomaskia kaikkialla kodin ulkopuolella, missä on lähikontakteja.
  • Turvavälejä ja hygieniaohjeistuksia tulee noudattaa.
  • Älä mene sairaana töihin, kouluun tai mihinkään kodin ulkopuolelle.
  • Jos oireilet lievästikin, mene testiin. Lue täältä ohjeet testiin hakeutumisesta Essoten alueella.
  • Essoten suositukset ovat luettavissa: Essoten tilannekuva koronaviruksen suhteen.
  • Ota rokote, kun se on mahdollista. Essoten alueen rokotustiedot.

Maskisuositukset

Kasvomaskia on käytettävä kaikkialla kodin ulkopuolella, missä on lähikontakteja.

Juvalla Essote järjestää maksijakelun vähävaraisille Toimintatalolla (Juvantie 7, käynti alapihan puolelta) torstaisin klo 11.00-11.30. Yhdyshenkilönä on Marjaana Huhtinen, puh. 0400 227 924, marjaana.huhtinen@essote.fi

Tilaisuudet, tapahtumat, kokoontumiset

Itä-Suomen aluehallintovirasto on kieltänyt yli 50 hengen yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset 31.5.2021 saakka. Alle 50 hengen kokoukset ovat sallittuja 3.5.2021 alkaen, jos turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen OKM:n ja THL:n antamia ohjeita.

Asiointi Juvan kunnan toimipisteissä

Asiakkaiden ja henkilökunnan on käytettävä kasvomaskia kaikissa kunnan toimipaikoissa.

Kunnanvirasto on avoinna. Asiointia suositellaan etäyhteyksin tai ajanvarauksella. Kunnanviraston valtuustosalissa voi olla enintään 40 henkeä kerrallaan. Muissa tiloissa määrä on pienempi, jotta turvavälejä voidaan noudattaa.

Toimintatalo on avoinna ulkopuoliselle iltakäytölle. Kokoontua voi enintään 20 henkeä kerrallaan. Kuntouttava työtoiminta jatkuu entiseen tapaan.

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuksen huoltajien on käytettävä kasvomaskia lapsen vienti- ja hakutilanteissa.

Avoimen varhaiskasvatuksen perheryhmätoiminta jatkuu. Toiminnassa voi olla enintään 20 henkilöä. Aikuisten on käytettävä kasvomaskia ja noudatettava turvallisuus- ja hygieniaohjeistuksia.

Koulut ja oppilaitokset
Peruskoulujen opetus järjestetään kaikilla vuosiluokilla lähiopetuksena. Terveysturvallisuuden lisäämiseksi jaetaan yläkoulussa kasvomaskit myös oppilaskäyttöön.

Lukion opetus tapahtuu lähiopetuksena. Opiskelijoiden ja henkilökunnan on käytettävä kasvomaskia.

Kunnankirjasto
Kunnankirjastossa voi olla enintään 20 henkilöä samanaikaisesti. Kirjastossa asioivien ja henkilökunnan on käytettävä kasvomaskia.

Vesiliikuntakeskus Sampola
Uimahalli ja kuntosali ovat avoinna edelleen. Uimahallin pukutiloissa ja pesutiloissa voi olla korkeintaan 50 henkilöä yhtä aikaa. Kuntosalilla voi olla kerrallaan enintään 10 henkilöä.

Sampolan pukutiloissa, aulatiloissa ja käytävätiloissa on käytettävä kasvomaskia ja noudatettava turvallisuus- ja hygieniaohjeistuksia.

Sisäliikuntatilat
Kunnan tiloissa harrastustoiminta jatkuu kaiken ikäisille. Kokoontuvissa ryhmissä on huomioitava henkilömäärärajoitus 50 henkeä samassa tilassa. Ryhmän vastaavan on toimitettava tarvittaessa tieto ryhmän osallistujista ja huolehdittavat suositusten noudattamisesta.

Pukutiloissa, aulatiloissa ja käytävätiloissa on käytettävä kasvomaskia ja noudatettava turvallisuus- ja hygieniaohjeistuksia.

Lasten saattajien lähikontaktia on vältettävä ja heidän on käytettävä kasvomaskia vienti- ja hakutilanteissa.

Nuorisotilat
Nuorisotilat ovat edelleen auki. Niissä voi olla kerrallaan enintään 50 henkilöä samanaikaisesti. Yli 12-vuotiaat nuoret ja henkilöstö käyttävät kasvomaskeja nuorisotiloilla.

Kansalaisopisto
Järvi-Saimaan kansalaisopiston tiedottaa erikseen suositusten ja rajoitusten vaikutuksista opetukseen. Sosiaali- ja terveyspalvelut Essote tiedottaa erikseen sosiaali- ja terveyspalveluja koskevista suosituksista ja rajoituksista.

Työnantajat ja työntekijät: etätyö ja kasvomaskien käyttö
Etätyötä suositellaan edelleen niissä työtehtävissä, joissa se ei aiheuta kohtuutonta haittaa. Valtakunnallinen etätyösuosituksen voimassaolo jatkuu valtioneuvoston 23.10.2020 tekemän päätöksen perusteella toistaiseksi ja perusteita voimassaolon jatkamiseksi tarkastellaan uudelleen 30.6.2021 mennessä. Lisäksi työpaikoilla on myös edistettävä työjärjestelyjä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä. 

Essoten linjausten mukaisesti suositellaan kasvomaskin käyttöä työpaikoilla, joissa työskentelee useita henkilöitä. Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi myös tehtävissä, joissa ei voida välttää lähikontakteja, esimerkiksi parturit/kampaajat, hoitolat, asiakaspalvelutyö.

Lisätietoja
kunnanjohtaja Mervi Simoska, puh. 0400 136 202 
hallintojohtaja Antti Kinnunen, puh. 0400 121 261 
sivistysjohtaja Anne Haakana, puh. 0400 136 170
liikuntakoordinaattori Jani Korhonen, puh. 040 751 8262.

Lisää ajankohtaista asiaa Juvalta