Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES on hyväksynyt malminetsinnän varausilmoituksen 7.5 2020 Juvan Koikkalan alueelle. Alueella on viisi tunnistettua nikkeliesiintymää.
  • 23.06.2020
  • Asuminen ja ympäristö, Vapaa-aika ja matkailu, Kuntainfo, Juvan kunta

Kaivostoiminta ei sovi Saimaalle

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES on hyväksynyt malminetsinnän varausilmoituksen 7.5 2020 Juvan Koikkalan alueelle. Alueella on viisi tunnistettua nikkeliesiintymää.

Juvan kunta on vuonna 2019 allekirjoittanut Järvi-Suomen peruskirjan ja sitoutunut turvaamaan alueen puhtauden, monimuotoisuuden ja elinvoimaisuuden myös tuleville sukupolville. Kunnan valtuustokauden strategiassa luonto mainitaan kunnan elinvoiman lähteenä ja erityisesti luontomatkailua pidetään tulevaisuuden mahdollisuutena. 

Olemme mukana Saimaa Geopark ry:ssä, joka on kahdeksan Etelä-Savon ja Etelä-Karjalan kunnan muodostama alue. Yhdistys on jättänyt Unescolle hakemuksen alueen hyväksymiseksi Unesco Global Geopark –ohjelmaan. Global Geoparkeiksi hyväksytään maailmanlaajuisesti ainoalaatuisia geologisia kokonaisuuksia, jollainen eteläisen Saimaan alue on. Yksi kunnan geokohteista – Enkelinpesä - on varausalueella. Alueet on kartoittanut Geologian tutkimuskeskus GTK, joka myös on aktiivinen mineraaliesiintymien tutkija.

Juvan kunta toteaa jo tässä vaiheessa, että tätä taustaa vasten varsinainen kaivostoiminta ei ole yhteen sovitettavissa tälle alueelle. Alueella on erittäin herkkää järviluontoa, maataloustuotantoa ja runsaasti hajallaan olevaa vakituista- ja vapaa-ajan asutusta. Kunta suhtautuu erittäin kriittisesti mahdollisen kaivostoiminnan suunnitteluun nyt malminetsintään varatulle alueelle. Varsinainen malminetsintälupa on varausilmoituksesta erillinen prosessi. Kaivostoiminnan edellytyksenä oleva kaivoslupa on vielä kolmas kaivoslain mukainen lupaprosessi.

Lisätietoja 

kunnanhallituksen puheenjohtaja Jaakko Hänninen, puh. 040 508 3783 ja 
kunnanjohtaja Mervi Simoska, puh. 0400 136 202.

Kuva: J. Nenonen