Onko suunnitelmissa vapaa-ajan asunnon tai omakotitalon rakentaminen, mutta rakennuspaikka on väärällä kohtaa? Kaavoituskimpassa muutoshakemukset etenevät edullisemmin yhtä matkaa muiden juvalaisten pienten muutoskohteiden kanssa.
  • 15.01.2024
  • Asuminen ja ympäristö, Kuntainfo, Juvan kunta

Kaavoituskimpalla mökki oikeaan paikkaan – mukaan mahtuu vielä

Onko suunnitelmissa vapaa-ajan asunnon tai omakotitalon rakentaminen, mutta rakennuspaikka on väärällä kohtaa? Kaavoituskimpassa muutoshakemukset etenevät edullisemmin yhtä matkaa muiden juvalaisten pienten muutoskohteiden kanssa.

Alkuvuodesta Juvan kunnalla lähtee etenemään pienten yleiskaavamuutoshakemusten ryhmäkäsittely. Samaan kimppaan otetaan pieniä kaavamuutoksia tarvitsevia kohteita. Mukaan pääsee vapaamuotoisella hakemuksella.

­– Viimeksi tällainen kaavamuutoskimppa on järjestetty viitisen vuotta sitten. Hakijan etu on, että tällaisessa järjestelyssä oman kaavamuutoksen hakeminen on edullisempaa kuin yksittäin, kertoo kaavoitusavustaja Anne Suhonen.

Kaavamuutoksen läpiviemiseen menee suunnilleen vuosi eli rakentamaan pääsisi suurin piirtein kesällä 2025. Normaalisti kaavanmuutos maksaa vähintään 1 000 euroa, mutta nyt prosessiin pääsee 500 eurolla per rakennuspaikka.

– Hinta sisältää myös luontoselvitykset ja muut kaavoitusprosessiin kuuluvat työt ja selvitykset. Muutosten eteneminen rintarinnan tehostaa prosesseja, sillä kaavamuutoskohteet menevät päätöksenteossa yhtä matkaa. Myös esimerkiksi aluekehitysjohtaja Simo Kaksonen Järvi-Saimaan Palveluilta voi kiertää useampia kohteita samalla kertaa, selventää Suhonen.

Suhonen kertoo, että mukana on jo lähes kymmenen hakemusta ja mukaan mahtuu vielä. Pieniä kaavamuutoksia ovat esimerkiksi tilanteet, missä yhdelle metsätilalle on määritetty useita rakennuspaikkoja ja maanomistaja haluaa jonkin niistä pois. Yleisempi syy kaavamuutokselle on, että rakennuspaikka halutaan siirtää eri paikalle, kuten esimerkiksi niemen toiselle puolelle.

– Juvalla on hyvä tilanne, sillä koko kunnan alue on yleiskaavoitettu. Vanhimmat kaavat ovat 1990-luvun loppupuolelta, muistelee rakennustarkastaja Leo Lindström.

Osa kaavoista on siis varsin vanhoja, eivätkä maanomistajat ole silloin reagoineet asiaan. Näinpä jokin rakennuspaikka saattaa tarvita muutosta. Rakennuslupa voidaan myöntää vain kaavassa määritellylle rakennuspaikalle, eikä sijaintia voi rakennuslupapäätöksellä muuttaa eri paikkaan.

– Parhaimmillaan yleiskaavaan määritellylle rakennuspaikalle rakennusluvan saa suunnilleen kuukaudessa, Lindström mainitsee.

Miten mukaan?

1. Ota yhteyttä Juvan kunnan kaavoitusavustaja Anne Suhoseen (040 015 8457, anne.suhonen@juva.fi). Hän neuvoo muutoksen mahdollisuudesta, avaa prosessia tarkemmin sekä auttaa tarvittaessa kaavakarttaliitteen kanssa.

2. Tee vapaamuotoinen kaavamuutoshakemus, jossa on mukana kartta ja perustelut siitä, mitä halutaan siirtää, minne ja miksi. Hakemus toimitetaan Anne Suhoselle. Hakemus voi olla paperinen tai sähköiseen muotoon skannattu, mutta allekirjoitus pitää olla.

3. Tekninen lautakunta käsittelee hakemuksen. Mikäli sitä puolletaan, laaditaan kaavoitussopimus. Se siirtyy edelleen kunnanhallitukseen, jossa tehdään päätös kaavamuutosprosessin aloittamisesta.

4. Kaavamuutosprosessissa kestää noin vuoden verran ja se hyväksytään lopulta kunnanvaltuustossa. Prosessin aikana tehdään muun muassa luontoselvitykset ja voi olla, että jokin kohde tippuu matkasta kaavoitusprosessin aikana.

5. Kaavamuutosmaksu maksetaan siinä vaiheessa, kun valtuusto on hyväksynyt kaavamuutoksen. Maksua ei tarvitse maksaa, jos kaavamuutosta ei voi tehdä.

Lisätietoja

Juvan kunnan kaavoitusavustaja Anne Suhonen

Puh. 040 015 8457

anne.suhonen@juva.fi