Juvan kunta höllentää kunnan toimintojen koronarajoituksia. Essoten alue on siirtynyt kiihtymisvaiheesta perusvaiheeseen. Suurin osa voimassa olevista rajoituksista jatkuu sellaisenaan toistaiseksi, mutta liikunnan harrastamisen rajoituksia lievennetään.
  • 20.01.2021
  • Asuminen ja ympäristö, Kasvatus ja koulutus, Työ ja yrittäminen, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Vapaa-aika ja matkailu, Juvan kunta, Martti Talvela -kampus

Juvan kunta lieventää koronarajoituksia

Juvan kunta höllentää kunnan toimintojen koronarajoituksia. Essoten alue on siirtynyt kiihtymisvaiheesta perusvaiheeseen. Suurin osa voimassa olevista rajoituksista jatkuu sellaisenaan toistaiseksi, mutta liikunnan harrastamisen rajoituksia lievennetään.

Liikunnan harrastaminen kaiken ikäisille on mahdollista myös kunnan sisäliikuntatiloissa. Kunta on linjannut ohjeistusta tilojen käytöstä. Käyttäjien on huomioitava voimassa oleva hygieniasuositukset, noudatettava tilaan asetettua enimmäisosallistujamäärää sekä huolehdittava turvaväleistä. Pääsääntöisesti on voimassa, ettei samassa tilassa saa olla enempää kuin 20 henkeä kerrallaan. Mikäli tilaan on määritelty tätä pienempi henkilömäärä, on sitä ehdottomasti noudatettava.

Liikuntatilojen salivuorot alkavat lauantaina 23.1.2021. Liikuntakoordinaattori ohjeistaa tilojen käyttäjiä tarkemmin erikseen.

Kunta muistuttaa, että annettuja koronarajoituksia ja –ohjeita noudattamalla yhteisesti torjumme pandemian leviämistä. Kunta korostaa etenkin, että maskia suositellaan käytettävän kaikkialla kodin ulkopuolella.

Koronasuositukset ja rajoitukset Juvalla 21.1.2021 lukien

Kaikille yhteiset suositukset

  • Käytä maskia kaikkialla kodin ulkopuolella, missä on lähikontakteja.
  • Turvavälejä ja hygieniaohjeistuksia on noudatettava tehostetusti.
  • Älä mene sairaana töihin, kouluun tai mihinkään kodin ulkopuolelle.
  • Jos oireilet lievästikin, mene testiin. Lue täältä ohjeet testiin hakeutumisesta Essoten alueella.

Sisätiloissa tai ulkotiloissa järjestettäviin tapahtumiin voi osallistua korkeintaan 20 henkilöä. Aluehallintoviraston antamat rajoitukset ovat voimassa 23.2.2021 asti.

Essoten suositukset ovat luettavissa tästä linkistä: Essoten tilannekuva koronaviruksen suhteen.

Maskisuositukset

Kasvomaskia on käytettävä kaikkialla kodin ulkopuolella, missä on lähikontakteja. Yli 12-vuotiaat voivat halutessaan käyttää maskia koulupäivien aikana. Maskin käyttö on vapaaehtoista ja omakustanteista. Perheet voivat tarvittaessa hyödyntää Essoten jakelupisteistä jaettavia maksuttomia maskeja. Yläkoululaisten maskisuositusta arvioidaan tarvittaessa uudelleen tautitilanteen mukaan.

Juvalla Essote järjestää maksijakelun vähävaraisille Toimintatalolla (Juvantie 7, käynti alapihan puolelta) torstaisin klo 11.00-11.30. Yhdyshenkilönä on Marjaana Huhtinen, puh. 0400 227 924, marjaana.huhtinen@essote.fi

Tilaisuudet, tapahtumat, kokoontumiset

Yleisötilaisuuksia suositellaan vältettäväksi sisä- ja ulkotiloissa. Kunta ei järjestä omia tilaisuuksia.

Tilaisuuksia voi järjestää huomioiden seuraavat rajoitukset:

  • osallistujien määrä rajataan korkeintaan 20 henkilöön
  • osallistujat käyttävät kasvomaskeja koko ajan
  • tilaisuudessa huomioidaan turvavälit
  • ruoka- tai juomatarjoilua ei järjestetä

Asiointi Juvan kunnan toimipisteissä

Asiakkaiden ja henkilökunnan on käytettävä kasvomaskia kaikissa kunnan toimipaikoissa. Kunnanvirasto on suljettu yleisöltä toistaiseksi. 

Asiointia suositellaan etäyhteyksin tai ajanvarauksella. Kunnanviraston asiointipiste palvelee, soitettava ovikelloa. Kunnanviraston tilojen ulkopuolinen käyttö on kielletty.

Toimintatalo on suljettu 

Toimintatala on suljettu ulkopuoliselta käytöltä toistaiseksi. Kuntouttava työtoiminta jatkuu.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen huoltajien on käytettävä kasvomaskia lapsen vienti- ja hakutilanteissa. Avoin perhekerho on suljettu toistaiseksi.

Koulut ja oppilaitokset

Peruskoulujen opetus jatkuu lähiopetuksena. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan huoltajia ja oppilaita Wilman kautta. Henkilökunnan on käytettävä kasvomaskia.

Yli 12-vuotiaat voivat halutessaan käyttää maskia koulupäivien aikana Essoten suosituksen mukaisesti. Maskin käyttö on vapaaehtoista ja omakustanteista. Perheet voivat tarvittaessa hyödyntää Essoten jakelupisteistä jaettavia maksuttomia maskeja. Yläkoululaisten maskisuositusta arvioidaan tarvittaessa uudelleen tautitilanteen mukaan.

Lukion opetus jatkuu lähiopetuksena. Tilanteen niin vaatiessa opetus siirretään etäopetukseen. Siitä tiedotetaan erikseen Wilman kautta. Opiskelijoiden ja henkilökunnan on käytettävä kasvomaskia. Lukiolaiset huolehtivat maskien hankinnan itse.

Kunnankirjasto

Kunnankirjastossa voi olla enintään 20 henkilöä samanaikaisesti. Kirjaston kaikki tapahtumat ja ryhmäkäynnit on peruttu toistaiseksi, tai ne toteutetaan ainoastaan etänä virtuaalisesti. Kirjastossa asioivien ja henkilökunnan on käytettävä kasvomaskia.

Vesiliikuntakeskus Sampola

Uimahalli ja kuntosali ovat avoinna. Uimahallin pukutiloissa ja pesutiloissa voi olla korkeintaan 20 henkilöä yhtä aikaa.
Kuntosalilla voi olla kerrallaan enintään 10 henkilöä. Sampolan pukutiloissa, aulatiloissa ja käytävätiloissa on käytettävä kasvomaskia.

Sisäliikuntatilat

Sisäliikuntatilojen käyttö: Ryhmäkoko samassa tilassa on enintään 20 henkilöä. Harjoittelu varatuilla vuoroilla on toteutettava huomioiden yleiset turvallisuusohjeet. Ryhmän vastaavan on toimitettava tarvittaessa tieto ryhmän osallistujista. Lasten saattajien lähikontaktia on vältettävä ja heidän on käytettävä kasvomaskia vienti- ja hakutilanteissa.

Sisäliikuntatilojen varatut vuorot alkavat lauantaina 23.1.2021. Käyttäjien on noudatettava tiloissa olevia ohjeista ja rajoituksia. Joissakin tiloissa henkilömäärä on turvavälien toteuttamisen mahdollistamiseksi rajattu pienempään kuin 20 henkeä.

Ulkoliikuntapaikat ovat avoinna ja niillä voi harjoitella omatoimisesti. Myös ulkoillessa on huomioitava voimassa olevat suositukset. Mm. luistelukaukaloissa ja -alueilla on pidettävä turvavälit. Käyttäjien vastuulla on ohjeiden huolehtiminen.

Nuorisotilat

Nuorisotilat ovat avoinna toistaiseksi. Tiloissa olevaa henkilömäärää rajataan siten, että turvavälit voidaan säilyttää. Yli 12-vuotiaat nuoret ja henkilöstö käyttävät kasvomaskeja nuorisotiloilla.

Kansalaisopisto 

Järvi-Saimaan kansalaisopisto tiedottaa erikseen kansalaisopistoa koskevista suosituksista ja rajoituksista. Kansalalaisopiston internetsivuille pääset tästä linkistä. 

Sosiaali- ja terveyspalvelut 

Essote tiedottaa erikseen sosiaali- ja terveyspalveluja koskevista suosituksista ja rajoituksista. Essoten internetisivuille pääset tästä linkistä. 

Työnantajat ja työntekijät: etätyö ja kasvomaskien käyttö

Suositellaan etätyötä niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Valtakunnallinen etätyösuosituksen voimassaolo jatkuu valtioneuvoston 23.10.2020 tekemän päätöksen perusteella toistaiseksi ja perusteita voimassaolon jatkamiseksi tarkastellaan uudelleen 30.6.2021 mennessä. Lisäksi työpaikoilla on myös edistettävä työjärjestelyjä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä. Lue lisää tästä linkistä: Ministeriöt tarkastelivat valtakunnallisen etätyösuosituksen voimassaoloa – perusteet voimassaololle ovat edelleen vahvat.

Essoten linjausten mukaisesti suositellaan kasvomaskin käyttöä työpaikoilla, joissa työskentelee useita henkilöitä. Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi myös tehtävissä, joissa ei voida välttää lähikontakteja, esimerkiksi parturit/kampaajat, hoitolat, asiakaspalvelutyö.

Lisätietoja:

kunnanjohtaja Mervi Simoska, puh. 0400 136 202
hallintojohtaja Antti Kinnunen, puh. 0400 121 261
sivistysjohtaja Anne Haakana, puh. 0400 136 170
liikuntakoordinaattori Jani Korhonen, puh. 040 751 8262.

Lisää ajankohtaista asiaa Juvalta