Sähköyhtiöiden mukaan sähkökatkot ovat mahdollisia tulevana talvena.
  • 01.12.2022
  • Asuminen ja ympäristö, Kuntainfo

Juvan kunnan vesihuollon tiedote 1.12.2022 vedenkäyttäjille

Sähköyhtiöiden mukaan sähkökatkot ovat mahdollisia tulevana talvena.

Mikäli sähkökatkojen kesto on parin tunnin luokkaa, ylläpitää vesitorni painetta osassa verkostoa. Paineenkorotusasemien jälkeisillä verkoston osuuksilla paine laskee, tai veden tulo lakkaa kokonaan. Kehotamme varaamaan juomavettä katkon ajalle.

Vaikka vedenjakelu säilyisi häiriöttömänä sähkökatkoissa, tulee vedenkäyttö rajoittaa vain pakollisiin tarpeisiin. Mikäli verkosto pääsisi kulutuksen takia alipaineiseksi, voi putkiliitoksista tai halkeamista päästä veteen epäpuhtauksia. Myös viemäriverkoston kuormittamista tulee välttää, koska jätevettä siirtävät pumppaamot eivät toimi sähkökatkojen aikana. Viemärin kuormitus voi aiheuttaa pumppaamon tulvimisen maastoon.  WC:n huuhtelukerrat tuleekin rajoittaa sähkökatkojen aikana minimiin.

Vesihuoltoa koskevaa ohjeistusta päivitetään Juvan kunnan sivuille www.juva.fi sekä Järvi-Saimaan Palvelut Oy:n sivuille www. jarvisaimaanpalvelut.fi