Juvan kunnan vuoden 2020 tilinpäätös osoittaa 750 000 euron ylijäämää. Positiivisen tuloksen mahdollistivat etenkin tiukka kulukuri omissa toiminnoissa sekä valtiolta saamat koronatuet. Tulosta heikentää alaskirjaukset reilut 2,6 miljoonaa euroa, joita tehtiin mm. Martti Talvela –kampuksen valmistumisen myötä tyhjilleen jääneistä rakennuksista.
  • 30.03.2021
  • Juvan kunta

Juvan kunnan tulos positiivinen, haasteita riittää edelleen

Juvan kunnan vuoden 2020 tilinpäätös osoittaa 750 000 euron ylijäämää. Positiivisen tuloksen mahdollistivat etenkin tiukka kulukuri omissa toiminnoissa sekä valtiolta saamat koronatuet. Tulosta heikentää alaskirjaukset reilut 2,6 miljoonaa euroa, joita tehtiin mm. Martti Talvela –kampuksen valmistumisen myötä tyhjilleen jääneistä rakennuksista.

Vuosi 2019 oli kunnille heikko. Heikolta talouspohjalta käynnistynyttä vuotta 2020 ei yhtään helpottanut kaikkiin yhteiskunnan toimintoihin vaikuttanut koronapandemia. Sen torjumiseksi asetettiin rajoituksia ja tehtiin toimia, joilla oli merkittäviä vaikutuksia myös kuntiin. Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi sivistyspalveluissa pandemian takia jouduttiin koko ajan sopeuttamaan ja muuttamaan toimintoja lyhyelläkin varoajalla.

- Vuosi 2020 oli varmasti kaikille raskas. Koko vuotta leimasi ennustamattomuus. Jatkuvasti piti olla valmiina tekemään muutoksia koronan leviämisen estämiseksi. Tämä oli ymmärrettävää, mutta kuormitti etenkin henkilöstöä, kuvailee kunnanjohtaja Mervi Simoska päättynyttä vuotta.

Juvalla käytiin keväällä 2020 yhteistoimintaneuvottelut koronarajoitusten aiheuttamien toiminnallisten muutosten takia. Lomautukset olivat viimeinen vaihtoehto, ja niihin ei onneksi juurikaan jouduttu.

- Kyllä kaikki ovat joutuneet joustamaan ja kestämään epävarmuutta. Valitettavasti vieläkään ei tilanne näytä helpottuvan, mutta noudattamalla ohjeita ja rajoituksia uskon, että kyllä me tästä yhdessä selviämme, toteaa Simoska.

Koronavuosi haasteistaan huolimatta pakotti kehittämään toimintaprosesseja. Mm. Juvalla kunnan kokouksiin on mahdollista osallistua etäyhteydellä. Siitä on tullut vakiintunut toimintatapa kaikissa kunnan toimielimissä. Kouluttautuminen onnistui myös etänä ja sekin jäänee osaksi koulutusvalikoimaa.

Valtion tuilla suuri merkitys

Vuonna 2020 maamme kunnat paransivat tuloksiaan huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna. Iso ansio tässä oli valtion kuntiin kohdistamilla ns. koronatuilla, joiden oikeellisuutta ovat monet pohtineet. – Pitää muistaa, etteivät kuntatalouden haasteet ole poistuneet minnekään, vaan edelleen on talouden ja toiminnan sopeuttaminen välttämätöntä, muistuttaa Simoska. - Koronasta toipuminen kestää vielä pitkään. Kuinka pitkään, sitä on erittäin vaikeaa ennakoida, hän jatkaa.

Vuonna 2020 kuntien toimintakulut kasvoivat ennakkotietojen mukaan 2 prosenttia. Verotulot kasvoivat 4 ja valtionosuudet 27,2 prosenttia. Juvalla toimintakulut laskivat 0,7 ja toimintatuotot kasvoivat 0,6 prosenttia. Verotuloja Juvalla saatiin 2 ja valtionosuuksia noin 14 prosenttia edellisvuotta enemmän. Kunnan lainakanta kasvoi noin 855 000 euroa. Juvan kunnan lainakanta vuoden lopussa oli 21,442 milj. euroa eli 3.506 euroa asukasta kohden. Kuntakonsernin lainakanta oli 34,757 milj. euroa eli 5.683 euroa/asukas. Kunnan vastuita kasvattaa leasing-rahoituksella toteutettu Martti Talvela –kampus. Kampus otettiin käyttöön tammikuussa 2021. Kampuksen liikuntahalli on toteutettu kunnan taseeseen.

Yhteisin linjoin eteenpäin

Juvalla laadittiin kiinteistöstrategia vuonna 2019. Siinä linjattiin, että kunta luopuu tarpeettomista kiinteistöistään. Kunta keskittyy palveluidensa kannalta olennaisiin kiinteistöihin. Martti Talvela –kampuksen valmistuttua tyhjilleen jäi mm. päiväkoteja sekä keskustan Kukkokoulu. Tilinpäätöksessä nämä rakennukset on poistettu taseesta. –Yhteisesti hyväksytyn strategian mukaisesti tässäkin edetään. Kunnalle tarpeettomat kiinteistöt myydään tai puretaan. Tilinpäätöksessä tehtiin alaskirjauksia kaikkiaan 2,6 miljoonaa euroa, mikä heikensi kunnan tulosta. Kuitenkin nämä oli tehtävä, kertoo hallituksen puheenjohtaja Jaakko Hänninen.

Vuosikatetta kunnalle kertyi 5,31 miljoonaa euroa (868,50 euroa /asukas). Poistot ja arvonalentumiset olivat 4,7 miljoonaa euroa, kun keskivertovuonna ne ovat noin 1,8 miljoonaa euroa. Vaikka uusi liikuntahalli valmistui Martti Talvela –kampukselle ja kunnan poistosuunnitelmaa muutettiin, ei poistopohja juurikaan kasva alaskirjausten ansiosta.

Niin Simoska kuin Hänninenkin kiittelevät päättäjien ja virkamiesten hyvää yhteistyötä.

–  Hyvän ja laajan valmistelun pohjalta on hyvä tehdä linjaukset. Niiden mukaisesti tehdään päätöksiä ja asiat etenevät jouhevasti, toteaa Hänninen. Esimerkkinä hän mainitsee Martti Talvela –kampuksen, joka toteutui yhteisiin linjauksiin perustuen aikataulussaan ja budjetissaan.

Toimintaa ohjaa erityisesti nykyisen valtuuston hyväksymä kuntastrategia. Sitä pohtimaan pääsee myös uusi valtuusto aloittaessaan toimikautensa. – Vuosi 2020 oli Juvalle erityisen synkkä väestökehityksen osalta. Juvan elinvoiman kehittäminen on meidän kaikkien yhteinen haaste. Ainoastaan hyvällä yhteistyöllä pystymme kehittämään kuntaamme ja sen elinvoimaa, muistuttavat Hänninen ja Simoska. –Meillähän yhteistyön tekeminen on aina ollut luontevaa.

Lisätietoja
kunnanhallituksen puheenjohtaja Jaakko Hänninen, puh. 040 505 3783
kunnanjohtaja Mervi Simoska, puh. 0400 136 202 
hallintojohtaja Antti Kinnunen, puh. 0400 121 261.