Ammattikeittiösaajat ry on myöntänyt juvalaiselle Hatsolan koululle kouluruokadiplomin. Diplomi luovutettiin Hatsolan koulun keittäjä Mervi Hämäläiselle koulun joulujuhlassa 19.12.
  • 07.01.2020
  • Kasvatus ja koulutus, Juvan kunta

Hatsolan koululle on myönnetty kouluruokadiplomi

Ammattikeittiösaajat ry on myöntänyt juvalaiselle Hatsolan koululle kouluruokadiplomin. Diplomi luovutettiin Hatsolan koulun keittäjä Mervi Hämäläiselle koulun joulujuhlassa 19.12.

Kouluruokadiplomi on koululle myönnettävä tunnustus ravitsemuksellisesti, kasvatuksellisesti ja ekologisesti kestävän kouluruokailun edistämisestä. Diplomi on osoitus siitä, että koulussa huolehditaan kouluruokailulle asetettujen ravitsemus-, terveys- ja tapakasvatustavoitteiden toteutumisesta. Kouluruokadiplomin myöntämisestä vastaa Ammattikeittiöosaajat ry. Diplomi luovutettiin Hatsolan koulun keittäjälle koulun joulujuhlassa 19.12.2019.

Diplomin tavoitteena on kohottaa kouluruokailun arvostusta ja nostaa se näkyväksi osaksi koko koulun yhteistä toimintaa. Diplomin kysymyssarja (45 kyllä/ ei-väittämää) antaa myös vinkkejä kouluruokailun toteuttamiseen ja kannustaa kehittämään parantamista edellyttäviä asioita. Näistä 45 väittämästä jäi vain kaksi toteutumatta Hatsolan koulun osalta ja niistä toinen oli meidän kehittämiskohde. Hakemukseen osallistuivat yhteistyössä rehtori, opetushenkilöstö ja ruokapalvelun tuottaja sekä koululaiset.