Juva ja naapurikunnat ovat mukana Savonlinnan kaupungin hallinnoimassa hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda yhteisiä toimintamalleja ja linjauksia kouluun kiinnittymiseen sekä poissaolojen vähentämiseen.
  • 29.01.2024
  • Kasvatus ja koulutus, Kuntainfo, Juvan kunta, Martti Talvela -kampus

Etelä-Savon kuntien peruskouluissa tuetaan koululäsnäoloa ja kehitetään toimintamalleja koulupoissaolojen ehkäisyyn

Juva ja naapurikunnat ovat mukana Savonlinnan kaupungin hallinnoimassa hankkeessa, jonka tavoitteena on luoda yhteisiä toimintamalleja ja linjauksia kouluun kiinnittymiseen sekä poissaolojen vähentämiseen.

Opetushallitus on myöntänyt valtion erityisavustuksena 53 675 euroa oppilaiden koululäsnäolon tukemiseen Etelä-Savon peruskouluissa. Hanketta hallinnoi Savonlinnan kaupunki ja maakunnan alueelta mukana ovat myös kumppanuuskunnat Enonkoski, Juva, Mikkeli, Mäntyharju, Pieksämäki, Puumala ja Rantasalmi.

Hankerahoituksella vastataan uuden lainsäädännön ja perusopetuksen opetussuunnitelman muutosten edellyttämiin toimenpiteisiin kunnissa. Perusopetuksen järjestäjien tehtävänä on 1.8.2023 alkaen huomioida opetussuunnitelman muutokset liittyen kouluun kiinnittymiseen ja koululäsnäolon vahvistamiseen sekä suunnitelmalliseen poissaolojen seurantaan ja puuttumiseen.

Yhteisellä koulutiellä Etelä-Savossa –hankkeessa alueellinen koordinaattori tukee maakunnan peruskouluja toimeenpanemaan opetussuunnitelman uusia linjauksia paikallisesti. Koordinaattori jalkautuu kumppanuuskuntien kouluihin työskentelemään yhdessä koulun henkilöstön kanssa. Tavoitteena on juurruttaa kouluihin hyviä toimintamalleja ja käytäntöjä oppilaiden hyvinvointiin, koululäsnäoloon ja poissaolojen ehkäisyyn liittyen.

Hankkeen tuloksena maakunnan peruskouluihin saadaan jalkautettua hyvinvointia ja koululäsnäoloa tukevat toimintamallit sekä laadittua yhtenäiset opetussuunnitelman linjaukset. Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisan opiskeluhuoltopalvelut ovat hankkeessa mukana laatimassa yhteisiä toimintalinjoja oppilaiden koululäsnäolon vahvistamiseksi, poissaoloihin puuttumiseksi sekä vanhempien tukemiseksi lastensa koulunkäynnin tukijoina.

Opetushallituksen valtionavustus: 53 675 euroa, kuntien yhteinen omavastuuosuus 6 325 euroa, hankkeen kokonaisbudjetti 60 000 euroa.

Hankeaika: 1.1.-31.12.2024

Lisätietoja hankkeesta antaa:

  • Alueellinen hankekoordinaattori Kaarina Mehto, kaarina.mehto@savonlinna.fi, puh. 050 464 8898
  • Savonlinnan kaupunki, sivistystoimi:
    hanke- ja palvelukoordinaattori Mervi Hiltunen, mervi.hiltunen@savonlinna.fi, puh. 050 470 6055
    kasvatus- ja opetuspäällikkö Tero Tuononen, tero.tuononen@savonlinna.fi, puh. 044 417 4303

Lisätietoja koulupoissaoloista ja läsnäolon tukemisesta Opetushallituksen julkaisusta:

Yhteisellä koulutiellä: Käsikirja perusopetuksen oppilaiden läsnäolon tukemiseen ja poissaolojen vähentämiseen (valtioneuvosto.fi)

Julkaisun luvussa 2.4 todetaan mm: Oppilaiden koulupoissaolojen taustalla on monia eri syitä. Yksilötekijöitä ovat esimerkiksi oppimisvaikeudet tai mielenterveysongelmat. Vanhemmuus- ja perhetekijöitä voivat olla perheen matala sosioekonominen asema, vanhempien mielenterveysongelmat, perherakenne ja puutteelliset vanhemmuustaidot. Kouluun liittyviin tekijöihin kuuluvat esimerkiksi huono kouluilmapiiri, vertaissuhteisiin liittyvät ongelmat, kiusaaminen ja ulkopuolelle jääminen, huonot oppilas-opettajasuhteet ja ajan viettäminen muiden luvattomasti koulusta poissa olevien vertaisten kanssa. Yhteisötekijöitä ovat muun muassa turvaton naapurusto, sosiaali- ja terveyspalveluiden puutteet sekä etniseen taustaan liittyvät jännitteet.