Apua Ajoissa! ja Yhes Eteenpäin -hankkeet julkaisevat 14.11 tietoiskukampanjan, joka kehottaa sote ammattilaisia ja väestöä kysymään itsetuhoisista ajatuksista. Kampanjaan sisältyvä tietoiskuvideo näkyy Yle tv1 kanavalla viikolla 46 ja videon eri versiot pyörivät hankealueiden eli Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Kymenlaakson maakuntien alueella sekä sosiaalisessa mediassa loppuvuoden ajan.
  • 18.11.2022
  • Asuminen ja ympäristö, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Juvan kunta

Etelä-Savon hyvinvointialueen tiedote 14.11.2022: Tietoiskukampanja kehottaa kysymään itsetuhoisuudesta

Apua Ajoissa! ja Yhes Eteenpäin -hankkeet julkaisevat 14.11 tietoiskukampanjan, joka kehottaa sote ammattilaisia ja väestöä kysymään itsetuhoisista ajatuksista. Kampanjaan sisältyvä tietoiskuvideo näkyy Yle tv1 kanavalla viikolla 46 ja videon eri versiot pyörivät hankealueiden eli Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Kymenlaakson maakuntien alueella sekä sosiaalisessa mediassa loppuvuoden ajan.

Kampanjan tarkoituksena on purkaa myyttiä siitä, ettei itsetuhoisuudesta tulisi kysyä, jottei kannusta tai anna ideoita itsemurhaan. Tosiasiassa avoin puhe itsetuhoisuudesta ja itsemurhasta ei kuitenkaan kannusta itsetuhoiseen käytökseen, vaan se päinvastoin antaa luvan keskustella aiheesta ja auttaa itsemurhaa harkitsevaa henkilöä näkemään muitakin vaihtoehtoja. Julkisessa keskustelussa erityisen tärkeää on poistaa häpeää itsetuhoisuuden ja itsemurhien ympäriltä, sillä häpeä usein estää ihmisiä hakemasta apua. Kampanjassa muistutetaankin ihmisiä myös apua tarjoavista tahoista.

Tietoiskuvideolle esiintyvät näyttelijät ja ammattilaiset antoivat panostuksensa tärkeään aiheeseen pro bono -periaatteella. Ensihoitajan roolissa esiintyy näyttelijä Jarmo Mäkinen ja roolissaan hän painottaa, kuinka kysymällä itsetuhoisuudesta ja olemalla läsnä jokainen meistä voi pelastaa toisen ihmisen hengen. Mikkelin ”konstaapeli Reinikainen” eli somepoliisinakin työtä tehnyt Toni Reinikainen näyttää esimerkkiä siitä, kuinka itsetuhoisuudesta voi kysyä suoraan.

Apua Ajoissa! ja Yhes eteenpäin -hankkeet ovat osa kansallisen mielenterveysstrategian itsemurhien ehkäisyohjelmaa, jota rahoittaa STM ja ohjaa THL. Yhteistyökampanjassa haluttiin kattaa iso maantieteellinen alue ja yhdistää näkyvyys kolmen maakunnan alueella. Itsemurhien ehkäisyhankkeet keskittyvät niihin alueisiin ja väestöryhmiin, joissa itsetuhoisuus on maassamme muuta maata ja väestöä yleisempää. Viikon 46 päätteeksi sunnuntaina 20.11. vietetään itsemurhantehneiden muistopäivää, joka käynnistää mielenterveysviikon.

Linkki videoon: https://youtu.be/kXOZFJkvbHk

Lisää itsemurhien ehkäisyhankkeista: https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kansallinen-mielenterveysstrategia/rahoituksen-saaneet-strategiahankkeet/itsemurhien-ehkaisy-hankkeet

Lisätietoja:

Minna Siiriäinen, hankekoordinaattori, Etelä-Savon hyvinvointialue, Apua ajoissa! -hanke, minna.siiriainen@etela-savo.fi, 040 359 8236