Kuntayhtymän talousennuste näyttää tammi-heinäkuun tuloksen perusteella, että vuoden 2022 talousarvio ylittyisi 29 miljoonaa euroa.
  • 16.09.2022
  • Asuminen ja ympäristö, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Juvan kunta

Essoten tiedote 15.9.2022: Essoten hallitus käsitteli taloustilanteen ja antoi vastineensa arviointikertomukseen

Kuntayhtymän talousennuste näyttää tammi-heinäkuun tuloksen perusteella, että vuoden 2022 talousarvio ylittyisi 29 miljoonaa euroa.

Essoten hallitus paini kokouksessaan vaikeiden asioiden äärellä. Taloutta on seurattu tarkasti, silti talousarvio näyttää alkuvuoden ennusteen perusteella ylittyvän. Lisälastina taloudessa on koronan jatkuminen edelleen. Lisäksi rahaa syö henkilöstövaje, joka nostaa esimerkiksi kutsurahojen käyttöä.

 - Hallituksen tulee turvata henkilöstön jaksaminen ja hyvinvointi tässä vaikeassa talouden näkymässä. Toki jatkamme talouden tiivistä seurantaa ja pyrimme parantamaan talouden lukuja, Essoten hallituksen puheenjohtaja Arto Seppälä toteaa.

- Uuden vaikeuskertoimen on mukanaan tuonut alkuvuodesta syttynyt Ukrainan sota. Hinnat ovat nousseet esimerkiksi energiassa, ruuassa ja polttoaineissa. Hintojen nousu ei vaikuta vain suoraan Essoten omiin kuluihin, vaan nostaa myös käyttämiemme ostopalveluiden hintoja esimerkiksi palveluasumisessa, Essoten talousjohtaja Vesa Vestala sanoo.

29 miljoonan euron arvioidussa ylityksessä suurin yksittäinen tekijä palkkaharmonisointi. Sen arvioituja kustannuksia, yhteensä 13,1 miljoonaa euroa ei ole sisällytetty vuoden 2022 talousarvioon. Kustannuksia tuo edelleen myös korona. Esimerkiksi koronatestauksia tehtiin kasvavassa määrin. Tänä vuonna heinäkuun loppuun mennessä testejä oli tehty reilut 40 000, kun vastaava luku viime vuonna oli vajaat 35 000.
Jäsenkuntalaskutus koronanäytteenotosta oli tammi-heinäkuun osalta yhteensä 10 miljoonaa euroa. Talousennusteessa on huomioitu 4,1 miljoonan euron koronatestauksen hinnanalennus, joka palautetaan kunnille. Henkilöstökuluja nostavat puolestaan maksettavat lisä- ja ylityöt sekä kutsurahat. Näiden vaikutus on noin 0,5 miljoonaa euroa kuukaudessa.

Vastineet vuoden 2021 arviointikertomukseen

Kuntayhtymän hallitus käsitteli kokouksessaan vastineensa arviointikertomukseen ja antoi sen edelleen tiedoksi valtuustolle.

Aiemmin kesäkuussa 14.6.2022 arviointikertomuksen käsittelyn yhteydessä tarkastuslautakunta esitti valtuustolle, että jäsenkuntalaskutuksesta ja erikoissairaanhoidon ylijäämistä tehdään lisäselvitykset. Lisäksi tarkastuslautakunta esitti, että kalliinhoidon tasausjärjestelmän periaatteet käsitellään valtuustossa.

Vastineen laadinnan yhteydessä Essoten johto on käynyt neuvotteluja jäsenkuntien kanssa, etenkin Pieksämäen ja Joroisen, jotka ovat erityisesti edellyttäneet lisäselvityksiä.

- Nyt käsittelyssä olevat selvitykset ovat jatkumoa keskustelulle, jota on oikeastaan käyty koko Essoten olemassaolon ajan. Kunnat ovat hyväksyneet Essoten perussopimuksen, jossa nykyisestä toimintamallista on sovittu. Perussopimuksen muuttaminen on puolestaan jäsenkuntiemme käsissä, eikä siihen ole haluttu lähteä, kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen toteaa. 

 Aiheesta enemmän esityslistassa ja pöytäkirjassa, jossa myös vastineet luettavissa:

https://essote10.oncloudos.com/cgi/DREQUEST.PHP?page=meeting&id=2022550

Hallitus vastasi Pertunmaan kirjeeseen

Pertunmaan kunta on lähestynyt Essotea kirjeellä, jossa esitetään muun maussa mahdollisia maksujen poistoja tai muutoksia. Kuntayhtymän hallitus käsitteli kokouksessaan hallituksen vastauksen kunnan kirjeeseen ja toivoo, että vastaus tyydyttää kuntaa. Asia edellyttäisi sopimista muiden jäsenkuntien kanssa, koska se muuttaisi muiden kuntien maksuosuuksia. Muutos tarkoittaisi myös perussopimuksen muutosta ja olisi tällöin käsiteltävä kaikkien jäsenkuntien valtuustoissa.

Essoten palveluja ja mahdollisia palvelujen muutosesityksiä on käyty Pertunmaan kanssa käydyissä neuvotteluissa läpi erityisesti vuosina 2020−2022. Essote on myös antanut erilaisia maksuaikajärjestelyitä laskutuksen osalta.

Essoten investointisuunnitelman muutos Järvi-Suomen Terveys Oy:hyn liittyen

Hallitus päätti lisäpääomittaa Järvi-Suomen Terveys Oy:tä 200 000 euron lainalla. Lisäpääomitus on investointisijoitus. Se kirjataan Essotessa investointien muutoksena ja huomioidaan syksyn talousarvion muutoksen yhteydessä.

Järvi-Suomen Terveys Oy on in house -yhtiö, joka välittää erikoislääkäreitä ja hoitajia joustavasti ja tarpeen mukaisesti eri toimipisteisiin. Vuoden 2023 alusta alkaen yhtiön toiminta-alue kattaa kaikki hyvinvointialueet Kuopion yliopistollisen sairaalan yhteistoiminta-alueella.

Kuntayhtymän hallitus kokoontuu seuraavan kerran 29.9. klo 11.00.

Lisätiedot

Arto Seppälä, hallituksen puheenjohtaja, p. 044 794 2208, arto.seppala@mikkeli.fi
Risto Kortelainen, kuntayhtymän johtaja, p. 050 522 8677, risto.kortelainen@essote.fi
Vesa Vestala, talousjohtaja, p. 044 351 2540, vesa.vestala@essote.fi

Lisää ajankohtaista asiaa Juvalta