Etelä-Savon sosliaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Essoten alueen koronakoordinaatioryhmä on todennut 26.2.2021, että koko Essoten alue siirtyy epidemian kiihtymisvaiheeseen. Lukoit ja II asteen opetus siirtyy etäopetukseen 8.3. – 28.3.2021. Perusopetus säilyy lähiopetuksena, mutta muutoksiin on varauduttava.
 • 26.02.2021
 • Asuminen ja ympäristö, Kasvatus ja koulutus, Työ ja yrittäminen, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Vapaa-aika ja matkailu, Juvan kunta

Essote koronan kiihtymisvaiheeseen, rajoituksiin tiukennuksia myös Juvalla

Etelä-Savon sosliaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymä Essoten alueen koronakoordinaatioryhmä on todennut 26.2.2021, että koko Essoten alue siirtyy epidemian kiihtymisvaiheeseen. Lukoit ja II asteen opetus siirtyy etäopetukseen 8.3. – 28.3.2021. Perusopetus säilyy lähiopetuksena, mutta muutoksiin on varauduttava.

Muutoksia Juvan kunnan toiminnoissa

Lukio siirtyy etäopetukseen ajalla 8.3. – 28.3. 2021. Perusopetus jatkuu toistaiseksi lähiopetuksena. Lukio tiedottaa opiskelijoitaan käytännön järjestelyistä.

Sampola (uimahalli, kuntosali ja nuorisotila) suljetaan 1.3. – 28.3.2021.

Yli 18 –vuotiaiden harrastustoiminta kunnan tiloissa tauotetaan 1.3. – 28.3.2021. Yli 12-vuotiaiden ryhmien on huomioitava uusi henkilömäärärajoitus 10 henkeä samassa tilassa sekä hygienia- ja turvallisuusohjeet.

Vapaan sivistystyön (kansalaisopisto) aikuisten opetus on etäopetuksena 8.3. – 28.2.2021.

Kirjastossa voi olla enintään 10 henkilöä kerrallaan.

Suosituksia myös yksityisille toimijoille

Essoten suositus on, että yksityinen ryhmäliikunta tauotetaan. Yksityisissä liikuntatiloissa, eityisesti sisätiloissa, on varmistettava, että kaikkia lähikontakteja voidaan tosiasiallisesti välttää. Essote on pyytänyt Itä-Suomen aluehallintovirastolta tartuntatautilain 58 d § mukaista päätöstä asiasta. Päätös kattaisi koko Essoten alueen. Avi antanee päätöksen vielä 26.2.2021.

Koronasuositukset ja rajoitukset Juvalla 1.3.2021 lukien

Kaikille yhteiset suositukset

 • Käytä maskia kaikkialla kodin ulkopuolella, missä on lähikontakteja.
 • Turvavälejä ja hygieniaohjeistuksia on noudatettava tehostetusti.
 • Älä mene sairaana töihin, kouluun tai mihinkään kodin ulkopuolelle.
 • Jos oireilet lievästikin, mene testiin. Lue täältä ohjeet testiin hakeutumisesta Essoten alueella.
 • Vältä tarpeettomia sosiaalisia kontakteja.
 • Essoten suositukset ovat luettavissa: Essoten tilannekuva koronaviruksen suhteen.

Maskisuositukset

Kasvomaskia on käytettävä kaikkialla kodin ulkopuolella, missä on lähikontakteja. Yli 12-vuotiaat voivat halutessaan käyttää maskia koulupäivien aikana. Maskin käyttö on vapaaehtoista ja omakustanteista. Perheet voivat tarvittaessa hyödyntää Essoten jakelupisteistä jaettavia maksuttomia maskeja. Yläkoululaisten maskisuositusta arvioidaan tarvittaessa uudelleen tautitilanteen mukaan.

Juvalla Essote järjestää maksijakelun vähävaraisille Toimintatalolla (Juvantie 7, käynti alapihan puolelta) torstaisin klo 11.00-11.30. Yhdyshenkilönä on Marjaana Huhtinen, puh. 0400 227 924, marjaana.huhtinen@essote.fi

Tilaisuudet, tapahtumat, kokoontumiset

Yleisötilaisuuksia suositellaan vältettäväksi sisä- ja ulkotiloissa. Kunta ei järjestä omia tilaisuuksia.

Mikäli pakottava tarve on järjestää tilaisuus, on noudatettava seuraavaa:

 • osallistujien määrä rajataan korkeintaan 10 henkilöön
 • osallistujat käyttävät kasvomaskeja koko ajan
 • tilaisuudessa huomioidaan turvavälit
 • ruoka- tai juomatarjoilua ei järjestetä

Asiointi Juvan kunnan toimipisteissä

Asiakkaiden ja henkilökunnan on käytettävä kasvomaskia kaikissa kunnan toimipaikoissa.

Kunnanvirasto on suljettu yleisöltä toistaiseksi. Asiointia suositellaan etäyhteyksin tai ajanvarauksella. Kunnanviraston asiointipiste palvelee, soitettava ovikelloa. Kunnanviraston tilojen ulkopuolinen käyttö on kielletty.

Toimintatalo on suljettu ulkopuoliselta käytöltä toistaiseksi. Kuntouttava työtoiminta jatkuu.

Varhaiskasvatuksen huoltajien on käytettävä kasvomaskia lapsen vienti- ja hakutilanteissa.
Avoin perhekerho on suljettu toistaiseksi.

Koulut ja oppilaitokset

Peruskoulujen opetus jatkuu lähiopetuksena. Mahdollisista muutoksista tiedotetaan huoltajia ja oppilaita Wilman kautta. Henkilökunnan on käytettävä kasvomaskia.

Yli 12-vuotiaat voivat halutessaan käyttää maskia koulupäivien aikana Essoten suosituksen mukaisesti. Maskin käyttö on vapaaehtoista ja omakustanteista. Perheet voivat tarvittaessa hyödyntää Essoten jakelupisteistä jaettavia maksuttomia maskeja. Yläkoululaisten maskisuositusta arvioidaan tarvittaessa uudelleen tautitilanteen mukaan.

Lukion opetus toteutetaan etäopetuksena 8.-28.3.2021. Lukio ohjeistaa Wilman kautta tarkemmin asiasta.

Kunnankirjasto

Kunnankirjastossa voi olla enintään 10 henkilöä samanaikaisesti. Kirjaston kaikki tapahtumat ja ryhmäkäynnit on peruttu toistaiseksi, tai ne toteutetaan ainoastaan etänä virtuaalisesti. Kirjastossa asioivien ja henkilökunnan on käytettävä kasvomaskia.

Sampolan vesiliikuntakeskus

Uimahalli ja kuntosali ovat suljettuina 1.-28.3.2021.

Liikuntatilat

Sisäliikuntatilojen käyttö: Yli 18-vuotiaiden harrastetoiminta kunnan tiloissa on tauolla 1.-28.3.2021. Alle 18-vuotiaiden ryhmässä on huomioitava uusi henkilömäärärajoitus 10 henkeä samassa tilassa 1.-28.3.2021 sekä sekä hygienia- ja turvallisuusohjeet.

Harjoittelu varatuilla vuoroilla on toteutettava huomioiden yleiset turvallisuusohjeet. Ryhmän vastaavan on toimitettava tarvittaessa tieto ryhmän osallistujista. Lasten saattajien lähikontaktia on vältettävä ja heidän on käytettävä kasvomaskia vienti- ja hakutilanteissa.

Ulkoliikuntapaikat ovat avoinna ja niillä voi harjoitella omatoimisesti. Myös ulkoillessa on huomioitava voimassa olevat suositukset. Mm. luistelukaukaloissa ja -alueilla on pidettävä turvavälit. Käyttäjien vastuulla on ohjeiden huolehtiminen.

Nuorisotilat

Nuorisotilat ovat suljettuna 1.-28.3.2021.

Kansalaisopisto

Järvi-Saimaan kansalaisopisto noudattaa voimassa olevia ohjeita ja rahoituksia 1.-28.3.2021. Opisto tiedottaa erikseen tarkemmin rajoitusten vaikutuksista sen toimintaan.
Sosiaali- ja terveyspalvelut Essote tiedottaa erikseen sosiaali- ja terveyspalveluja koskevista suosituksista ja rajoituksista.

Työnantajat ja työntekijät: etätyö ja kasvomaskien käyttö

Etätyötä suositellaan edelleen niissä työtehtävissä, joissa se on mahdollista. Valtakunnallinen etätyösuosituksen voimassaolo jatkuu valtioneuvoston 23.10.2020 tekemän päätöksen perusteella toistaiseksi ja perusteita voimassaolon jatkamiseksi tarkastellaan uudelleen 30.6.2021 mennessä. Lisäksi työpaikoilla on myös edistettävä työjärjestelyjä, joilla vähennetään lähikontakteja ja muita riskitekijöitä. Lue lisää: Ministeriöt tarkastelivat valtakunnallisen etätyösuosituksen voimassaoloa – perusteet voimassaololle ovat edelleen vahvat.

Essoten linjausten mukaisesti suositellaan kasvomaskin käyttöä työpaikoilla, joissa työskentelee useita henkilöitä. Kasvomaskia suositellaan käytettäväksi myös tehtävissä, joissa ei voida välttää lähikontakteja, esimerkiksi parturit/kampaajat, hoitolat, asiakaspalvelutyö.

Lisätietoja:

kunnanjohtaja Mervi Simoska, puh. 0400 136 202 
hallintojohtaja Antti Kinnunen, puh. 0400 121 261 
sivistysjohtaja Anne Haakana, puh. 0400 136 170
liikuntakoordinaattori Jani Korhonen, puh. 040 751 8262.