Suoraan sisältöön

Varhaiskasvatuslain (540/2018) § 54 mukainen muistutus

Lapsella on oikeus turvalliseen ja laadukkaaseen varhaiskasvatukseen. Mikäli lapsen vanhempi tai muu huoltaja on tyytymätön varhaiskasvatuksen laatuun tai siihen liittyvään kohteluun tai toiminnasta herää kysymyksiä, kannattaa asian selvittämiseksi olla ensisijaisesti yhteydessä lapsen varhaiskasvatuspaikan henkilökuntaan tai varhaiskasvatusyksikön johtajaan.

Jos asiat eivät omassa varhaiskasvatusyksikössä selviä keskustellen, lapsen vanhempi tai muu huoltaja voi tehdä asiasta varhaiskasvatuslain (540/2018) § 54 mukaisen muistutuksen toiminnasta vastaavalle varhaiskasvatusyksikön johtajalle tai varhaiskasvatusjohtajalle. Muistutus tehdään pääsääntöisesti kirjallisesti. Muistutus voidaan tehdä myös suullisesti erityisestä syystä.

Näin teet muistutuksen

  1. Laadi muistutus tulostettavalla lomakkeella, joka löytyy tämän sivun alalaidasta. Muistutuksen voi tehdä myös vapaamuotoisena kirjeenä.
  2. Kerro mahdollisimman yksityiskohtaisesti, mihin asiaan tai asioihin olet tyytymätön (varhaiskasvatusyksikkö, mitä asiaa tai tapahtumaa muistutus koskee). Kerro myös ehdotukset asian korjaamiseksi.
  3. Muistutuksen tekemiseen ei ole säädetty määräaikaa, mutta se on hyvä tehdä mahdollisimman pian.
  4. Lähetä muistutus lapsen varhaiskasvatusyksikön johtajalle tai Juvan kunnan varhaiskasvatusjohtajalle osoitteeseen: Juvan kunta, varhaiskasvatusjohtaja, Juvantie 13, 51900 Juva.

Muistutuksen käsittely

Muistutus käsitellään pääsääntöisesti kuukauden sisällä muistutuksen tekemisestä. Poikkeuksena on vakiintunut loma-aika, jolloin vastausaika saattaa olla pidempi. Mikäli asian selvittäminen vaatii pidemmän ajan, ilmoitetaan arvioitu käsittelyaika muistutuksen tekijälle.

Muistutukseen annetaan perusteltu vastaus, josta selviää, miten muistutusasiaa on selvitetty ja millaisiin jatkotoimiin muistutus on mahdollisesti johtanut. Mikäli et ole tyytyväinen saamiisi vastauksiin, ole yhteydessä vastauksen lähettäjään. Muistutukseen annettuun vastaukseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Muistutuksen tekeminen ei vaikuta kuitenkaan oikeuteen kannella asiasta aluehallintoviranomaiselle.

Tätä linkkiä klikkaamalla aukeaa lomake varhaiskasvatuslain § 54 mukaisen muistutuksen tekemiseen (pdf, 44 kt)