Etelä-Savon hyvinvointialueella on alkanut hanke, jossa tarjotaan kaikille alle 25-vuotiaille maksuton ehkäisy. Hankkeen avulla pyritään löytämään hyviä ja toimivia käytäntöjä nuorten alle 25-vuotiaiden ehkäisypalveluiden toteuttamiseksi. Tavoitteena on kehittää toimiva malli, joka voisi vakiintua pysyväksi palvelukäytänteeksi. Päätavoitteena on yhdenvertainen maksuttoman ehkäisyn saatavuus.
  • 02.06.2022
  • Asuminen ja ympäristö, Kasvatus ja koulutus, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Juvan kunta, Martti Talvela -kampus

Tiedote 1.6.2022: Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama Maksuton ehkäisy alle 25-vuotiaille -kokeilu osana Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelmaa Etelä-Savossa

Etelä-Savon hyvinvointialueella on alkanut hanke, jossa tarjotaan kaikille alle 25-vuotiaille maksuton ehkäisy. Hankkeen avulla pyritään löytämään hyviä ja toimivia käytäntöjä nuorten alle 25-vuotiaiden ehkäisypalveluiden toteuttamiseksi. Tavoitteena on kehittää toimiva malli, joka voisi vakiintua pysyväksi palvelukäytänteeksi. Päätavoitteena on yhdenvertainen maksuttoman ehkäisyn saatavuus.

Hankkeessa tarkastellaan järjestettävien ehkäisypalveluiden laatua myös henkilöstön riittävän osaamisen näkökulmasta. Osaaminen varmistetaan tarvittavin koulutuksin. Etelä-Savon hyvinvointialueen Tulevaisuuden sote-keskus -ohjelmaan kuuluva hanke edistää seksuaaliterveyttä ja hankkeessa kehitetään ja yhtenäistetään tulevan hyvinvointialueen alle 25-vuotiaille suunnattuja ehkäisypalveluja. Hanke toteutetaan vuosina 2022–2023 ja siinä ovat mukana kaikki Etelä-Savon kunnat ja nykyiset kuntayhtymät.

Tavoitteena on kehittää palveluiden saavutettavuutta yhdessä nuorten kanssa

Palvelujen saavutettavuutta on tarkoitus kehittää esimerkiksi digipalveluilla ja etävastaanotoilla. Henkilöstön välisillä uusilla työnjaoilla sekä mahdollisilla palvelujen jalkautumisilla, esimerkiksi kouluihin, pyritään lisäämään nuorten tietoisuutta palveluista. Palvelujen kehittämisessä on mahdollisuus kuunnella nuorten mielipiteitä ja toiveita ehkäisypalvelujen toiminnasta, jotta palveluista saadaan mahdollisimman sujuvia ja yhdenmukaisia laatu ja potilasturvallisuus huomioiden. Palveluista pyritään saamaan helposti saavutettavia ja käytettäviä. Kehitettävä toimintamalli sisältää raskauden ja seksitautien ehkäisyn, seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistävän neuvonnan ja seksuaalikasvatuksen ohessa hedelmällisyystietoisuuden lisäämisen.

Hankkeelle on haettu valtionavustusta Sosiaali- ja terveysministeriöltä. Avustusta voidaan käyttää kehittämistyöhön, kuten henkilöstön koulutukseen, ja avustuksesta kustannetaan myös ehkäisyvälineet. 

Lisätietoja antaa:
Kaarina Kiri
Hankekoordinaattori
kaarina.kiri@etela-savo.fi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen palveluiden järjestäminen siirtyy Etelä-Savon kunnilta hyvinvointialueelle vuodesta 2023 eteenpäin. Etelä-Savon hyvinvointialue muodostuu 12 kunnasta. Etelä-Savon hyvinvointialue aloittaa toimintansa 1.1.2023 alkaen.

www.etela-savo.fi