ELY-keskus avaa 31.3.2020 yrityksille rahoitushaun koronavirusepidemiasta aiheutuneiden markkina- ja tuotantohäiriöiden minimoimiseksi. Koronarahoitusta voivat hakea pk-yritykset yritysmuodosta riippumatta.
  • 30.03.2020
  • Työ ja yrittäminen, Juvan kunta

Rahoitusapua yrityksille ELY-keskuksesta

ELY-keskus avaa 31.3.2020 yrityksille rahoitushaun koronavirusepidemiasta aiheutuneiden markkina- ja tuotantohäiriöiden minimoimiseksi. Koronarahoitusta voivat hakea pk-yritykset yritysmuodosta riippumatta.

ELY-keskus avaa 31.3.2020 yrityksille rahoitushaun koronavirusepidemiasta aiheutuneiden markkina- ja tuotantohäiriöiden minimoimiseksi. Yritys voi jättää sähköisen hakemuksen aluehallinnon asiointipalvelussa (https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/fi/palvelut). Hallitus on myöntänyt lisätalousarviossa ELY-keskuksille myöntämisvaltuutta 300 miljoonaa euroa. Avustus on käytettävissä koko maassa.

ELY-keskukselta koronarahoitusta voivat hakea pk-yritykset yritysmuodosta riippumatta.

Avustus suunnataan yrityksille:

  • joille koronavirus on aiheuttanut tilapäisiä markkina- ja tuotantohäiriöitä 
  • jotka pyrkivät uudistumaan ja vahvistamaan osaamistaan
  • joilla on kannattavan toiminnan edellytykset jatkossa ja jotka eivät ole olleet vaikeuksissa 31.12.2019
  • varsinkin sellaisille pk-yrityksille, jotka työllistävät vähintään yhden ja enintään viisi henkilöä
  • yksityiset elinkeinoharjoittajat (toiminimet), vaikka työllistettyjä henkilöitä olisi enemmän kuin viisi.

Avustuksella pyritään lieventämään koronavirusepidemian yrityksille aiheuttamia talousvaikutuksia ja kannustamaan yrityksiä työllistämään. Julkisella rahoituksella pyritään osaltaan turvaamaan se, että yritykset pystyvät jatkamaan toimintaansa kannattavasti kriisin jälkeen. Samalla pyritään turvaamaan työpaikkoja ja palvelujen saatavuutta suomalaisille. Avustusta ei voi myöntää maa-, metsä- ja kalatalouden sekä maataloustuotteiden jalostuksen ja -kaupan alan yrityksille.

Yritys voi hakea rahoitusta joko ELY-keskukselta tai Business Finlandilta, ei molemmilta.

Tutustu tuen määräytymisperusteisiin ja tuen hakemiseen ELY-keskuksen sivuilla tätä linkkiä seuraamalla. 

Lisää ajankohtaista asiaa Juvalta