Juvalla taloutta haastavat investoinnit ja vero- ja valtionosuuksien heikko kehitys. Lisäksi vallitseva pandemia vaikutuksineen heikentää tulevaisuuden suunnittelua. Näistä huolimatta Juvan kunnan vuoden 2021 talousarvioesitys on saatu tasapainoon. Juvan kunnanhallitus hyväksyi pienin muutoksin tänään kunnanjohtajan esityksen esitettäväksi 14.12.2020 kokoontuvalle valtuustolle.
  • 25.11.2020
  • Juvan kunta

Juvan kunnan talousarvioesitys vuodelle 2021

Juvalla taloutta haastavat investoinnit ja vero- ja valtionosuuksien heikko kehitys. Lisäksi vallitseva pandemia vaikutuksineen heikentää tulevaisuuden suunnittelua. Näistä huolimatta Juvan kunnan vuoden 2021 talousarvioesitys on saatu tasapainoon. Juvan kunnanhallitus hyväksyi pienin muutoksin tänään kunnanjohtajan esityksen esitettäväksi 14.12.2020 kokoontuvalle valtuustolle.

Kunta jatkaa vuoden 2021 nykyisillä veroprosenteilla. Verotuloihin odotetaan 1,48 prosentin suuruista kasvua verrattuna vuoden 2020 talousarvioon. Vuodelle 2021 kunnallisveron tuotoksi arvioidaan talousarvioesityksessä 15,8 miljoonaa euroa. Yhteensä verotuloja arvioidaan saatavan 20,6 miljoonaa euroa. Yhteisöveron tuoton ennakoidaan kasvavan merkittävästi valtion päätösten ansiosta.

Valtionosuuksien ennakoidaan olevan vuonna 2021 noin 23,5 miljoonaa euroa. Ne kasvavat Juvalla vuoteen 2020 verrattuna 4,16 prosenttia eli 0,95 miljoonaa euroa. Kunnille osoitettaviin uusiin tehtäviin ja velvoitteisiin valtio osoittaa rahoitusta juuri valtionosuuksien kautta. Mm. oppivelvollisuuden laajentamiseen, oppilas- ja opiskelijahuollon palveluiden vahvistamiseen perusopetuksessa ja toisella asteella. Lisäksi ns. hoitajamitoitukseen sekä varhaiskasvatusmaksutuottojen vähenemiseen lakimuutoksen takia varaudutaan valtionosuuksissa.

Muutoksia myös toiminnoissa

Vuosi 2021 tuo Juvan kuntaan myös toiminnallisia muutoksia. Kunnan omaksi toiminnaksi palautuu vuosia yhteistyössä Rantasalmen ja Sulkavan kanssa toteutettu ympäristöpalvelut. Kunnassa aloittaa 1.1.2021 oma ympäristölautakunta ja kolme viranhaltijaa siirtyy kunnan palvelukseen Rantasalmelta.

Myös kirjastopalvelut Juvan kunta järjestää 1.1.2021 omana toimintana. Kahdenvälinen sopimus Joroisten kunnan kanssa päättyy ja kirjaston henkilöstö siirtyy Juvan kunnan palvelukseen. Kirjaston toiminta jatkuu normaalisti. Kunta kehittää kirjastotoimintoja osana sivistyspalveluitaan, jotka kaikki siirtyvät 1.6.2021 alkaen sivistyslautakunnalle. Nykyinen hyvinvointilautakunta ja kasvatus- ja opetuslautakunta lakkaavat tämän valtuustokauden lopussa. Myös vanhus- ja vammaisneuvostot on tarkoitus yhdistää. Toimielinten muutokset ovat osa kunnan hallintosäännön uudistamista, jota hallitus esittää 14.12.2020 kokoontuvalle valtuustolle.

Vuoden 2021 alusta Martti Talvela –kampukselle siirtyvät päiväkodit (Esikko, Kummunmäki ja Mesikämmen), yhtenäiskoulu sekä lukio. Myös liikuntahalli otetaan käyttöön. Kampuksen
käyttöönotolla on merkittävä vaikutus kunnan käyttötalouteen, sillä leasing-rahoituksella ja elinkaarimallilla toteutettavan kampuksen ylläpitojakso alkaa 1.1.2021. Liikuntahalli on kunnan omassa taseessa. Palvelusopimus on YIT:n kanssa solmittu 20 vuodeksi.

Suurimpia eriä vuoden 2021 investointiosassa ovatkin kampushankkeeseen liittyvät loput laite- ja kalustehankinnat sekä keskuskeittiön rakentaminen Juvakodille. Valtatie 5:n peruskorjaamiseen liittyvät katuverkon saneeraukset jatkuvat talousarviovuoden aikana. Kunnan osuus kustannuksista kahden vuoden aikana on reilut miljoona euroa.

Vesihuoltoon kunta panostaa erityisesti. Linjoja ja pumppaamoita uusistaan ja jätevedenpuhdistamon uusiminen etenee.

Juvan museolla käynnistyvät korjaustoimenpiteet laaditun suunnitelman mukaisesti. Liikuntapaikkoja kunnostetaan ja mm. uudet kuntoportaat rakennetaan valaistun ladun yhteyteen Oikotien eteläpuolelle entisen Salicon lähelle. Urheilukentän peruskorjaus käynnistyy vuonna 2021.

Tiukka menokehys

Juvan kunnan toimintakate heikkenee vuodesta 2020 vuoteen 2021 5,13 prosenttia, noin 2 miljoonaa euroa. Toimintakatetta vuodelle 2021 on budjetoitu 42,7 miljoonaa euroa. Siitä
suurimman osan, reilut 27 miljoonaa euroa, vievät sosiaali- ja terveyspalvelut. Menokehys on erittäin tiukka. – On äärimmäisen tärkeää, että budjetti pitää. Olemme pystyneet kehittämään omia toimintojamme hyvin, ja se näkyy myös kustannuksissa, toteaa kunnanjohtaja Mervi Simoska. Hän korostaa, että eritysesti sosiaali- ja terveyspalveluissa ei ole varaa sellaiseen kustannusten kasvuun kuin viime vuosina on ollut. – Juvan, niin kuin monen muunkin kunnan, talous on haasteellinen. Toimintakuluja myös kasvattaa Martti Talvela –kampuksen käyttöönotto, sillä ylläpitokustannukset sekä rahoitus kohdentuvat käyttötalouteen.

Vuoden 2021 sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannuksia haastaa etenkin vallitseva koronaepidemia, jonka vaikutuksia on vaikea arvioida. Valtion korvaukset epidemian hoidosta
myönnetään vuoden 2021 mittaan valtionavustuksina. Lisäksi Essotella on meneillään palkkojen harmonisointi, joka saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia omistajakunnille.

Vaikka tilanne on tiukka, Simoska muistuttaa, että Juvalla 0,5 veroprosenttiyksikön korotus tuottaa noin 400 000 euroa. – Veronkorotuksilla ei kuntataloutta pelasteta, vaan tarvitaan rakenteellisia muutoksia sekä myös valtion toimenpiteitä, korostaa Simoska. Juva jatkaa vuonna 2021 entisillä veroprosenteilla. Simoska toivoo, että valmisteilla oleva sote-uudistus saadaan toteutettua suunnitellussa aikataulussa. – Jatkovalmistelussa olisi suotava ottaa lausuntokierroksen palaute 

Juvalla on investoitu viime aikoina paljon ja tahti jatkuu edelleen korkeana. Korkomenot ovat säilyneet maltillisina lainakannan kasvusta huolimatta. Talousarvioesitys päätyy noin 1,7 miljoonan euron vuosikatteeseen, mikä ylittää kunnan poistotason 59 000 eurolla. Vuosikatteeseen pääseminen edellyttää tiukkaa kulukuria talousarviovuoden aikana.

- Viime vuosina olemme tehneet alaskirjauksia etenkin koulukeskukseen liittyen sekä käytöstä pois jääville rakennuksille. Vuodelle 2020 olemme varautuneet alaskirjaamaan
viimeisen purettavan osan, kertoo kunnanhallituksen puheenjohtaja Jaakko Hänninen. Tavoitteena on, että kunnan omasta toiminnasta vapautuvat kiinteistöt saadaan myytyä
kiinteistöstrategian mukaisesti.

Hänninen myös korostaa tiukkaa talouskuria. – Juvalla ei ole taseessa kertynyttä alijäämää eikä vuoden 2021 talousarvioesityksen perusteella uuttakaan alijäämää syntyisi, koska talousarvioesitys on vesi- ja viemärilaitos mukaan lukien tasapainossa. Suuria haasteita talouden ja toiminnan yhteensovittaminen luo jatkossakin. Tähän pääseminen vaatii niin päättäjiltä kuin virkamiehiltä jämäkkyyttä.

Lisätietoja 

hallituksen puheenjohtaja Jaakko Hänninen, puh. 040 508 3783 ja kunnanjohtaja Mervi Simoska, puh. 0400 136 202.