• Päätös julkaistu 28.01.2021
  • Kuulutus

Julkipanoilmoitus maa-aineslain mukaisista lupahakemuksista, ympäristösihteeri §:t 3-5

Lupapäätökset ja niihin liittyvät asiakirjat ovat nähtävänä Juvan kunnanviraston (Juvantie 13, 51900 Juva) asiointipisteessä. Lisätietoja ymp.sihteeri, puh. 040 5083 825, sposti: pekka.sorjonen(at)juva.fi.

Muutoksenhakuaika on 30 päivää.  Muutoksenhaun viimeinen päivä on 1.3.2021, mihin saakka tämä kuulutus pidetään nähtävillä.

Päätös/Hakija
 
§ 3/ Kreate Oy
Ottoalue/Alue, jota toimenpide koskee rn:o/osoite
Juva, Pekurila, Murtomaa 1:98- ja Vehkamäenmetsä 1:36-tila, ottoalue valtatie 5:n uuden ja vanhan linjauksen välissä.
Lupa/Toimenpiteen laatu
Pienimuotoinen kalliokiviaineksen ottaminen vuoden 2021 aikana VT5-rakentamisen tarpeisiin. Ottamismäärä on noin 11 000 kiintokuutiometriä.

Päätös/Hakija
§ 4/ Yksityishenkilö
Ottoalue/Alue, jota toimenpide koskee rn:o/osoite
Juva, Kettula, Mäensyrjä 2:37-tila.
Lupa/Toimenpiteen laatu
Pienehkö kalliokiviaineksen ottamisalueen laajentaminen vanhalla toiminta-alueella. Ottamismäärä on noin 39 600 kiintokuutiometriä ja ottamisaika 10 vuotta.

Päätös/Hakija
§ 5/ Yksityishenkilö
Ottoalue/Alue, jota toimenpide koskee rn:o/osoite
Juva, Sopala, Lumpeinen 1:7-tila
Lupa/Toimenpiteen laatu
Pienimuotoinen soranottamisen jatkaminen vanhalla lupa-alueella. Ottamismäärä on noin 8 000 kiintokuutiometriä ja lupa-aika 10 vuotta.

JUVAN KUNTA