Suoraan sisältöön

HÄIRIÖTIEDOTE 

Järvi-Saimaan Palvelut Oy suorittaa Juvan taajamassa Partalan, Kummunmäen ja Urheilukentän alueella viemäriverkoston tutkimuksia savukoemenetelmällä. Savukokeet suoritetaan maanantaina ja tiistaina 17.6.–18.6.2024 klo 08.00–16.00 (arvio).

Savukokeilla on tarkoitus tutkia viemäriverkoston kuntoa ja paikallistaa ne kohdat ja kiinteistöt, joiden alueelta jätevesiviemäriin johdetaan hulevesiä.

Lue tästä koko tiedote (pdf 208 kt)

Lisätietoja saat tarvittaessa vesihuoltomestari Jarmo Viita puh. 050 479 0525 ja vesihuollon päivystysnume­rosta 0400 255 195. Asukkaita pyydetään ilmoittamaan, mikäli merkkisavua pääsee kokeen aikana rakennusten sisätiloihin.

Järvi-Saimaan Palvelut Oy

Saimaa Geopark -kohde: Sarkaslampi

Saimaa Geopark -kohde: Sarkaslampi

Avoinna

Koko vuoden

Sarkaslampi on eräs Juvan Saimaa Geopark -geokohteista. Jylhää järviluontoa esittelevällä reitillä on kolme muinaismuistokohdetta: esihistoriallinen kvartsilouhos ja kaksi kalliomaalausta.

Uimasalossa etelä-Juvalla sijaitseva Sarkaslampi kuuluu Saimaan Luonterin Natura-suojelualueeseen ja Luonterin rantojensuojelualueeseen. Suojeluohjelmassa Sarkaslammen ja Sarkasvuoren alueelle on merkitty kolme valtakunnallisesti merkittävää muinaismuistokohdetta, esihistoriallinen kvartsilouhos ja kalliomaalaukset. Näihin kohteisiin voi tutustua Sarkaslammen georeitillä. Georeitti ja reitin varren kohteet on merkitty oheiseen karttaan. Reitti on vaativa, eikä sovi lapsille. Kohtuullinen kuntotaso auttaa reitillä etenemisessä. Varaa mukaan eväät, hyvät jalkineet ja riittävästi aikaa. Reitti on merkitty maastoon keltaisin merkein. 

Erämaisen jylhät kalliomaisemat

Sarkaslammen alueen merkittävimpänä piirteenä ovat poikkeuksellisen jylhät ja komeat kalliomaisemat. Valtakunnallisesti arvokkaan pienveden, Sarkaslammen rantajyrkänteet avautuvat ympäristöön massiivisina, avokallioisina seinäminä kalliomaiseman jylhää, erämaista tunnelmaa korostaen. Ristilammen itärannan jyrkänteiden muodostamassa kapeassa notkelmassa on kurumainen tunnelma kallioiden kohotessa reitin molemmin puolin parinkymmenen metrin korkeuteen saakka. Kalliojyrkänteiden välisessä kurussa retkeilijä kohtaa pienialaisen saniaiskorven puroineen ja ikikuusineen, Sarkaslammen eteläpäässä puolestaan avautuu mättäikköinen muurainkorpi. 

Sarkaslammen alueen kasvistossa esiintyy harvinaisuuskin: esihistoriallisella kvartsilouhoksella kasvaa tummaraunoista (Asplenium trichomanes). Tutumpia kasvilajeja ovat mm. kallioimarre, kissankello, karvakiviyrtti ja haurasloikko sekä varvut, kuten kanerva, puolukka, mustikka ja variksenmarja.  

Sarkaslammen muinaismuistokohteet

Sarkaslammen georeitin varrella on kolme muinaismuistokohdetta, esihistoriallinen kvartsilouhos Ristilammen itärannalla ja kaksi kalliomaalausta Sarkaslammella. Kalliomaalauksista tunnetuin lienee Sarkaslammen jylhiin rantakallioihin, noin kolmen metrin korkeudelle maalattu Juvan hirvi. Toinen hirviaiheinen, himmeämmin näkyvä kalliomaalaus sijaitsee Juvan hirven lähellä. Veneaiheinen kalliomaalaus sijaitsee lähempänä Sarkaslammen eteläpäätyä. Maalaus on pienen etsiskelyn jälkeen löydettävissä maastokarttaan merkityn muinaismuistosymbolin kohdalla, noin kolmen-neljän metrin korkeudella polusta. 

Sarkaslammen muinaismuistokohteista voi lukea lisää Juvan kulttuurisivuilta tätä linkkiä klikkaamalla. Sivuilla kerrotaan myös muista Juvan kalliomaalauskohteista.  Tutustu myös kohteen omiin sivuihin Saimaa Geoparkin kohdesivuilla, jonne pääset tätä linkkiä klikkaamalla.  

Sarkaslammen georeitin kartta

Sarkaslammen georeitin nettikarttaan voit tutustua Matkailukartat-sivuilla. Georeitin karttasivulle pääset tätä linkkiä klikkaamalla.