• Päätös julkaistu 26.04.2024
  • Kuulutus

Juvan kunnan kaavoituskatsaus 2024

Kunnan tulee julkaista vähintään kerran vuodessa katsaus vireillä olevista kaava-asioista MRL 7 §:n mukaan. Juvan kunnan vuoden 2024 kaavoituskatsaus on hyväksytty kunnanvaltuustossa 11.3.2024 § 6. Se pidetään nähtävillä internetissä kunnan kotisivuilla ja kaavoituspalvelujen ilmoitustaululla. Kaavoituskatsauksessa mainitut uudet kaavoituskohteet tulevat samanaikaisesti vireille kuulutetuiksi (MRA 30 §).

25.4.2024

JUVAN KUNNANHALLITUS

Tästä klikkaamalla voit lukea vuoden 2024 kaavoituskatsauksen (pdf, 137 kb)