Mullankaivajat-hankkeeseen viime syksynä osallistuneet juvalaiset lapset ja nuoret saavat oman kappaleensa Mullasta maan – maalöytöjen tunnistusopas -opaskirjasesta.
  • 28.09.2023
  • Asuminen ja ympäristö, Kasvatus ja koulutus, Juvan kunta, Martti Talvela -kampus

Mullankaivajat-hanke vahvistaa kunnan kulttuurikasvatussuunnitelmaa

Mullankaivajat-hankkeeseen viime syksynä osallistuneet juvalaiset lapset ja nuoret saavat oman kappaleensa Mullasta maan – maalöytöjen tunnistusopas -opaskirjasesta.

Juvalla on tehty pitkäjänteistä työtä sen eteen, jotta lapset ja nuoret saisivat arkeologian opetusta sekä kotiseututuntemusta. Oman lisänsä tähän työhön tuo Mullasta maan – maalöytöjen tunnistusopas –opaskirjasen julkistaminen.

Opas jaetaan syyskuun lopulla kaikille Mullankaivajat II -hankkeessa mukana olleille oppilaille. Arkeologi Juha Ruohonen saapuu Juvalle 28.–29.9. ja vierailee työryhmään kuuluvien kansatieteilijä Kirsi Vertaisen ja kirjasto- ja kulttuurikoordinaattori Johanna Kuusiston kanssa Paatelan ja Hatsolan kyläkouluilla sekä Martti Talvela -kampuksella.

– Menemme yhdessä käymään oppilaiden luona, jaamme oppaita ja kerromme julkaisun sisällöstä ja käytöstä. Toivomme, että opasta luetaan ja sille on käyttöä myös oppilaiden kotona. Jatkossa opasta jaetaan seuraaville historian opiskelun aloittaville ikäryhmille kulttuurikasvatussuunnitelman mukaisesti. Kirjastoon tulee oma kappaleensa kotiseutukokoelmaan sekä myös lainattavaksi. Emme ole siis unohtaneet muitakaan kuntalaisia, kertoo kirjasto- ja kulttuurikoordinaattori Johanna Kuusisto.

Kierresidottu, kartonkipohjalle painettu 64-sivuinen opaskirjanen auttaa löytöjen tunnistamisessa. Suuri osa oppaan esinekuvista on otettu Mullankaivajat- hankkeiden aikana eli se on koostettu paikallisista löydöistä ja tarkoitettu paikalliseen käyttöön. Joidenkin esineryhmien kohdalla on käytetty Turun yliopiston kuvakokoelmia hyväksi.

– Tällainen opas on ainutlaatuinen, eikä sellaista tiettävästi ole aiemmin koottu, Kuusisto kertoo.

Oppaassa esitellään yleisimpiä eteen tulevia esinelöytöryhmiä omissa kategorioissaan, kuten korut, koristeet, vaatetus, aseet, työkalut, kaupankäynti, rakentaminen ja asuminen sekä autetaan niiden tunnistamisessa ja iänmäärityksessä. Oppaassa kerrotaan myös, milloin on otettava yhteyttä ammatti-ihmisiin ja mistä sellaiset löytyvät.

Arkeologia osana kulttuurikasvatusta

Opas on koottu kahden Mullankaivajat-hankkeen aineiston pohjalta. Hankkeet olivat lapsille ja nuorille suunnattuja arkeologisia tutkimushankkeita. Ensimmäinen hankkeista oli vuonna 2019 ja toinen toteutettiin vuosina 2022–2023. Hankkeet olivat arkeologian, kansatieteen ja kulttuurikasvatuksen alojen yhteinen ponnistus.

– Kumpikin Mullankaivajat hanke sai Suomen kulttuurirahastolta suurimman mahdollisen yksittäisen 30 000 euron apurahan. Tämä on ollut merkittävä panostus juvalaisten lasten ja nuorten kulttuurikasvatukseen, Kuusisto sanoo.

Ensimmäisessä Mullankaivajat-hankkeessa ”Juuret syvällä Juvan kylissä” vuonna 2019 olivat mukana kaikki Juvan kunnassa toimivat koulut eli kirkonkylän ala- ja yläkoulu, lukio sekä silloiset kaikki neljä kyläkoulua. Tarkoituksena oli tarjota oppilaille mahdollisuus tutustua juuri oman kylän ja koulun ja sen lähiympäristön menneisyyteen arkeologisten menetelmien avulla.

Toiselle Mullankaivajat-hankkeelle asetettiin kaksi tavoitetta: jo opittujen asioiden ja taitojen kertaaminen ja syventäminen ja ennen kaikkea tutustuminen arkeologien näkyvimpään aineistonkeruumenetelmään eli kaivauksiin. Yhtenä tavoitteena oli myös lisätä oppilaiden ”maisemanlukutaitoa” eli valmiuksia tunnistaa vanhan asutuksen jälkiä, ympäristön ajallista kerroksellisuutta sekä mahdollisia muinaisjäännöksiä.

– Näillä pyrittiin lisäämään oppilaiden ymmärrystä yhteisestä kulttuuriperinnöstä sekä ohjaamaan toimimaan oikein sen tunnistamiseksi ja säilyttämiseksi, kuvailee kansatieteilijä Kirsi Vertainen.

Hankkeilla loistavat tulokset

Mullankaivaja-hankkeet saivat hienoja tuloksia, jotka osoittavat miten pienilläkin panostuksilla saadaan paljon aikaiseksi. Hankkeiden aikana koululaisten avulla esimerkiksi löydettiin huomattava määrä rautakauden lopulta nykypäivään ajoittuvia esineitä ja esineiden kappaleita. Hankkeella oli opetuksellisten tavoitteiden lisäksi tieteelliset päämäärät eli uuden tiedon kerääminen. Tässä onnistuttiin hyvin, vaikka esimerkiksi vanhan pappilan tonttipaikka jäikin yhä löytymättä. Partalan seutua on tutkittu suhteellisen vähän ja tutkittavaa riittää yhä.

– Yksi alueen tärkeimmistä löydöistä on ristiretkiajalle ajoittuva Juvan risti vuodelta 2016. Toista samanlaista ristiriipusta ei ole vieläkään tullut mistään vastaan, joten korua voi hyvillä mielin pitää osoituksena juvalaisesta käsityötaidosta lähes tuhannen vuoden takaa.

Juvan kunnan kulttuurikasvatussuunnitelmaan on kirjattu 10–12-vuotiaita koskevia tavoitteita liittyen kulttuuriympäristön ja oman kotiseudun tuntemukseen, päätimme tuottaa hankkeessa myös materiaaleja, jotka tukevat näitä pyrkimyksiä myös tulevina vuosina, siis tulevia sukupolvia ajatellen, toteaa Kirsi Vertainen

Juvan koulut saivat nyt nauttia jo toisesta Mullankaivajat -hankkeesta, joiden avulla on voitu tehdä pitkäjänteistä työtä oman kotiseudun tuntemuksen lisäämiseen. Työryhmässä ei käsitellä näitä toteutuneita hankkeita erillisinä kokonaisuuksina, vaan jatkumona, jossa draaman kaari on vienyt ajasta toiseen. Tällainen määrätietoinen työ ei olisi mahdollista ilman loistavaa työryhmää ja asiaansa paneutuneita ammattilaisia, sanoo Johanna Kuusisto.

Lisätietoja

Kirsi Vertainen
puh. 040 590 6959
kirsi.vertainen@juva.fi

Johanna Kuusisto
kirjasto- ja kulttuurikoordinaattori
puh. 040 013 6176
johanna.kuusisto@juva.fi