Juvan kunnanvaltuusto päätti maanantain 18.9.2023 kokouksessaan hyväksyä uuden työvoimapalvelualueen järjestämissopimuksen, valtuutti kunnanhallituksen myymään testamentilla saatuja kiinteistöjä sekä valitsi ympäristölautakunnan uudeksi jäseneksi Aila Asikaisen.
  • 18.09.2023
  • Asuminen ja ympäristö, Työ ja yrittäminen, Kuntainfo, Juvan kunta

Juvan kunta hyväksyi yhteisen työvoimapalvelualueen järjestämissopimuksen

Juvan kunnanvaltuusto päätti maanantain 18.9.2023 kokouksessaan hyväksyä uuden työvoimapalvelualueen järjestämissopimuksen, valtuutti kunnanhallituksen myymään testamentilla saatuja kiinteistöjä sekä valitsi ympäristölautakunnan uudeksi jäseneksi Aila Asikaisen.

TE2024-uudistuksen valmistelu eteni tämänpäiväisessä Juvan kunnanvaltuuston kokouksessa, kun kunnanvaltuusto hyväksyi TE2024 E-Savo –hankkeessa valmistellun työvoimapalvelualueen järjestämissopimuksen ja sen liitteeksi tulevan palvelusuunnitelman.

Palvelusuunnitelma on alustava suunnitelma työvoimapalveluiden toteuttamisesta työllisyysalueella Mikkeli vastuukuntana. Suunnitelma tarkentuu vuoden 2024 aikana. Sopimuksessa sovitaan muun muassa päätöksenteko- ja äänivaltakysymyksistä sekä kustannusten jakamisesta.

Asiakirjat on toimitettava työ- ja elinkeinoministeriöön lokakuun 2023 loppuun mennessä. Työ- ja elinkeinoministeriö julkistaa päätökset eri työllisyysalueista 29.2.2024 mennessä. Työvoima- ja elinkeinopalvelujen siirto valtiolta kunnille tapahtuu vuoden 2025 alusta alkaen.

TE2024-uudistus on kuntien suurin uudistus heti soteuudistuksen jälkeen. Uudistuksen tavoitteena on lisätä työllisyyttä tuomalla palvelut osaksi kunnan elinvoimatehtävää. Käytännössä uudistus tarkoittaa sitä, että henkilöasiakkaiden eli työnhakijoiden, työnantajien sekä aloittavien yritysten palvelut siirtyvät valtiolta kuntien tehtäväksi.

– Toimivat TE-palvelut ovat erittäin tärkeä osa kunnan elinvoimatyötä ja niillä on merkittävät yritysvaikutukset. Nämä palvelut on paikallisesti tuotettu hyvin ja kunnan on tehtävä osaltaan töitä sen eteen, että ne toimivat uudistuksen jälkeenkin, linjaa kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja Ville-Pekka Kuusisto (kok.).

Mikkelin seudulla riittävä työvoimapohja

Sellaiset kunnat, joiden työvoima ylittää 20 000 henkilöä, voivat järjestää palvelut itsenäisesti ja muiden on muodostettava yhteisiä työllisyysalueita lähikuntien kanssa. Mikkelin seutu muodostaa lain tarkoittaman yhtenäisen työvoima-alueen, jonka hyvin toimivat työmarkkinat ovat kaikkien alueen kuntien intressissä. Mikkelin maalaismaiset kehyskunnat muodostavat omaleimaisen kokonaisuutensa työssäkäyntialueella, joka on otettava yhteisessä valmistelussa huomioon.

Juvan kunta on ollut mukana Mikkelin seudun työllisyyden kuntakokeilussa vuoden 2021 alusta lähtien. Kokeilua on toteutettu samojen kuntien kanssa, joiden kanssa yhteistä työvoimapalvelualuetta luodaan. Yhteiseen Mikkelin seudun työllisyysalueeseen ovat ilmoittautuneet Mikkelin ja Juvan lisäksi Hirvensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa ja Puumala.

– Juvan kunta on tottunut tekemään yhteistyötä yli kuntarajojen eri seutujen kanssa jo sijaintinsakin takia. Kunta on mukana Mikkelin seudun työllisyyden kuntakokeilussa, joten oli luontevaa, että TE2024-uudistusta valmistellaan samalla kuntajoukolla. Aika näyttää laajeneeko alue muilla kunnilla. Tämä ratkeaa ensi vuoden alussa, toteaa valtuuston puheenjohtaja Elisa Hänninen (kesk.).

Työllisyysalueen toiminnalla arvioidaan olevan merkittäviä yritysvaikutuksia. Onnistuessaan uudistuksella voidaan turvata työnantaja-asiakkaiden paikalliset palvelut ja yhteys kunnan elinkeinojen kehittämiseen entistä joustavammin. Tämä edistäisi yritysten toimintaedellytyksiä Juvan kunnan strategian tavoitteen ”Elinvoimaa omista lähtökohdista” mukaisesti. Uudistuksen onnistumiseksi on tärkeää, että kunta toimii aktiivisesti yhteisessä toimielimessä sekä operatiivisessa ohjausryhmässä.

–  Juvan kunnan kannalta arvioituna TE-uudistus muodostaa mahdollisuuden tehdä tuloksellista elinvoimapolitiikkaa, kun valtion hoitaman työllisyydenhoidon, kunnan oman työllisyydenhoidon ja elinkeinotoimen resursseja voidaan yhdistää ja käyttää paikallisten lähtökohtien mukaisesti. Kunnan työllisyys on maakunnallisessa vertailussa perinteisesti ollut hyvällä tasolla, ja vastaavasti työttömyysturvan kunnalle aiheuttamat kulut ovat olleet kohtuullisia, kertoo hallintojohtaja Antti Kinnunen. Hän on aktiivisesti mukana niin työllisyyden kuntakokeilussa kuin uuden työvoimapalvelualueen valmistelussa Juvan kunnan edustajana.

Kiinteistökauppoja tiedossa

Juvan kunta ja Juvan seurakunta ovat saaneet Pertti Leskisen tekemän testamenttilahjoituksen perusteella omistukseensa kuolinpesään kuuluvat kolme kiinteistöä Ristimäki 1, Ristimäki 2 ja Saviranta. Kuolinpesään kuuluvaa irtaimistoa on realisoitu yhteistyössä seurakunnan kanssa huutokaupalla.

Kiinteistöt Ristimäki 1 ja Saviranta ovat parhaillaan myynnissä Huutokaupat.com-sivustolla. Huutokaupat päättyvät perjantaina 22.9.2023.

Kunnanvaltuusto valtuutti kunnanhallituksen toteuttamaan kiinteistöjen realisoinnin yhdessä Juvan seurakunnan kanssa. Tila Ristimäki koostuu kahdesta palstasta, joista toinen on erillään oleva vuokrattu peltolohko. Luonnoskauppakirjan määräala on mökkitontti, jolla sijaitsee huonokuntoisia rakennelmia.

Ympäristölautakuntaan valitaan Aila Asikainen

Juvan kunnan ympäristölautakunnan uudeksi jäseneksi valittiin ja varapuheenjohtajaksi nimettiin Aila Asikainen (kd.). Lautakunnan jäsenenä ja varapuheenjohtaja toimi aiemmin eroa pyytänyt Maria Kivelä (vihr.). Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä. Kivelä valittiin kesäkuussa Juvan kunnanhallituksen jäseneksi ja jatkossa hän keskittyy sen tehtävän hoitamiseen.

Valtuustoaloitteessa esitettiin kasviruuan saatavuuden parantamista Martti Talvela -kampuksella

Juvan kunnanvaltuuston kokouksessa esiteltiin yksi valtuustoaloite. Maria Kivelä esitti vihreiden, sosiaalidemokraattien ja kristillisdemokraattien valtuustoryhmien aloitteen, jossa esitettiin kasvisruuan saatavuuden parantamista Martti Talvela -kampuksella.

Aloitetta perusteltiin valtion ravitsemusneuvottelukunnan suosituksella, jossa kehotetaan tarjoamaan ruokalinjastossa kaksi vapaasti otettavaa pääruokavaihtoehtoa, joista kasvisvaihtoehto sijoitetaan linjaston alkuun. Aloitteen mukaan kouluruokailussa vaihtoehtojen tarjoaminen lisää oppilainen osallistumista ruokailuun, kasvisruuan suosiota sekä parantaa lasten ja nuorten terveyttä.

Valtuustoryhmät linjaavat, että kasvisruuan tarjoaminen kampuksella on Juvan kunnan strategian ja ilmasto-ohjelman mukaista, sillä kasvisruoka on sekä terveellisin että ilmaston kannalta kestävin vaihtoehto sekä edistää nuorten hyvinvointia.

Lisätiedot

Valtuuston puheenjohtaja Elisa Hänninen, puh. 0400 255 199, elisa.hanninen@juva.fi

Kunnanjohtaja Mervi Simoska, puh. 0400 136 202, mervi.simoska@juva.fi

Hallintojohtaja Antti Kinnunen, puh. 0400 121 261, antti.kinnunen@juva.fi