​Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa aloittaa uusien sijaisvanhempien kouluttamisen syksyllä 2023.
  • 30.05.2023
  • Kasvatus ja koulutus, Sosiaali- ja terveyspalvelut, Juvan kunta

Eloisa etsii sijaisvanhemmuudesta kiinnostuneita syksyn PRIDE-valmennukseen

​Etelä-Savon hyvinvointialue Eloisa aloittaa uusien sijaisvanhempien kouluttamisen syksyllä 2023.

Sijaisperheitä, eli perhehoitoa tarvitaan lapsille, jotka eivät lastensuojelullisista syistä voi asua vanhempiensa luona ja muuta asumismuotoa ei voida järjestää. PRIDE-valmennus on tuleville sijaisvanhemmille tarkoitettu ennakkovalmennus, joka valmentaa perheitä perhehoitoon. Valmennuksen läpikäyminen on lakisääteistä sijaisvanhemmiksi haluaville.

- PRIDE-valmennukseen kannattaa tulla, jos on yhtään kiinnostunut sijaisvanhemmuudesta. Päätös sijaisvanhemmaksi ryhtymisestä tehdään vasta valmennuksen jälkeen yhdessä perheen ja valmentajien kanssa, sosiaalityöntekijä Kati Jääskeläinen kertoo.

Jääskeläisen mukaan valmennuksessa pohditaan omia elämänkokemuksia ja tutkitaan niitä sijaisvanhemmuuden näkökulmasta. Valmennus kestää noin puoli vuotta, jona aikana käydään läpi omia valmiuksia sijaisvanhemmuuteen.

Unelmana sijaisvanhemmuus

Leppävirralla asuvat Minna ja Jonne Mela ovat toimineet sijaisperheenä vuoden 2023 alusta. Ajatus sijaisperheeksi ryhtymisestä syntyi, kun Melan perhe oli toiminut jo useamman vuoden tukiperheenä. Minna Melan mukaan PRIDE-valmennus antoi paljon eväitä sijaisvanhempana toimimiseen.

- PRIDE-valmennus on tosi hyvä. Joka valmennuskerran jälkeen automatkalla kotiin jäi pohtimaan valmennuksessa käytyjä teemoja. Meillä valmennus vahvisti monen vuoden mietintää sijaispeerheksi ryhtymisestä, Minna Mela toteaa.

Koti on lapselle luonnollinen kasvuympäristö, jossa hän saa mahdollisuuden läheisiin ja pysyviin ihmissuhteisiin. Parasta sijaisperheenä olemisessa on Melojen mukaan pienen ihmisen auttaminen, ja se kun näkee lapsen kehittyvän ja nauttivan olostaan.

- Tämä on meidän unelma. Kovasti odotettiin, että puhelin soi ja saataisiin joku kultakimpale, Minna Mela kertoo.

Sijaisperheenä toimiminen on ollut Melojen yhteinen unelma, mutta PRIDE-valmennukseen voi tulla ja sijaisvanhemmaksi ryhtyä myös yksin. Tärkeintä on, että pystyy tarjoamaan lapselle tavallista ja turvallista arkea, sekä riittävästi aikuisen läsnäoloa.

Sijaisvanhemmuus on merkittävä tehtävä

Sijaisvanhempia ja perheitä tarvitaan Etelä-Savon alueella jatkuvasti. Sijaisperheenä toimiminen voi tuoda sijaisvanhemmillekin uudenlaista sisältöä elämään.

- Eteläsavolaisessa järvi- ja luontorikkaassa ympäristössä sijaisvanhemmuus voisi olla varteenotettava tehtävä vaikka paluumuuttajalle - moni etsii nimenomaan merkityksellisyyttä elämään ja tällä tehtävällä todellakin on merkitystä, sosiaalipalvelujen toimialajohtaja Saara Tavi muistuttaa.

Lisätiedot:

Sosiaalityöntekijä Kati Jääskeläinen
puh. 040 359 9726
kati.jaaskelainen@etelasavonha.fi

Sosiaalityöntekijä Salla Lilja
puh. 040 129 4417
salla.lilja@etelasavonha.fi