Perusopetus, vuosiluokat 1-6

Juvalla toimii lukuvuonna 2019-2020 neljä ala-asteen koulua. Kyläkouluja on kolme ja niistä jokaisella on oma johtaja. Kirkonkylän koululla on oma rehtori.

Lukuvuonna 2019-2020 kirkonkylän koululla aloittaa 239 oppilasta, joista 29 on eskareita. Kaikkiaan oppilaita on uuden lukuvuoden alkaessa noin 358.