Perusopetus, vuosiluokat 1-6

Juvalla toimii tällä hetkellä viisi ala-asteen koulua. Kyläkouluja on neljä ja niistä jokaisella on oma johtaja. Kirkonkylän koululla on oma rehtori.

Kirkonkylän koululla on lukuvuonna 2018-2019 yhteensä 234 oppilasta, joista 35 on esioppilasta. Kaikkiaan oppilaita on Juvan ala-asteilla 376  (Kirkonkylän koulu ja kyläkoulut yhteensä).

 

Kaikkien koulujen oppilaat lv.18-19

Kirkonkylän koulun oppilaat ja opettajat

Oppilastietolomake kirkonkylän koulu 18-19.pdf

Lukuvuositiedote lv.18-19 kirkonkylän koulu