Vireillä olevat yleiskaavat

Juvan kunnan tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 13.12.2017 § 37 asettaa julkisesti nähtäville Kontusen, Hietajärven, Jukajärven, Kotijärven, Rautjärven yleiskaavojen ja Luonterin rantayleiskaavan muutoksien kaavaehdotukset sekä niihin liittyvät kaavojen asiakirjat.

Kuulutus

Kaavojen asiakirjat:

Kontusen yleiskaavan muuttaminen, ehdotus

Kaavamuutosehdotuksen selostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tässä
Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset ehdotus
Kaavakartta, kohde 1
Kaavakartta, kohde 2
Luontoinventointi, kohde 1
Luontoinventointi, kohde 2
Kontusen yleiskaavan indeksikartta

Hietajärven yleiskaavan muuttaminen, ehdotus

Kaavamuutosehdotuksen selostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tässä
Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset ehdotus
Kaavakartta, kohde 1
Kaavakartta, kohde 2
Luontoinventointi, kohde 1
Luontoinventointi, kohde 2
Hietajärven yleiskaavan indeksikartta

Jukajärven yleiskaavan muuttaminen, ehdotus

Kaavamuutosehdotuksen selostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tässä
Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset ehdotus
Kaavakartta, kohde 1 
Kaavakartta, kohde 2
Kaavakartta, kohde 3
Luontoinventointi, kohde 1
Jukajärven yleiskaavan indeksikartta

Kotijärven yleiskaavan muuttaminen, ehdotus

Kaavamuutosehdotuksen selostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tässä
Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset ehdotus
Kaavakartta, kohde 1 
Kaavakartta, kohde 2
Luontoinventointi, kohde 1
Kotijärven yleiskaavan indeksikartta

Rautjärven yleiskaavan muuttaminen, ehdotus

Kaavamuutosehdotuksen selostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tässä
Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset ehdotus
Kaavakartta, kohde 1 
Kaavakartta, kohde 2
Kaavakartta, kohde 3
Luontoinventointi, kohde 1
Rautjärven yleiskaavan indeksikartta

Luonterin rantayleiskaavan muuttaminen, ehdotus

Kaavamuutosehdotuksen selostus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma tässä
Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset ehdotus
Kaavakartta, kohde 1
Luonterin  rantayleiskaavan indeksikartta