Martti Talvela -kampus

Juvalla toteutetaan kampuksen elinkaarihanke, jossa rakennetaan kuntaan uusi yhtenäiskoulu, lukio, 100-paikkainen päiväkoti ja liikuntahalli nykyisen koulukeskuksen alueelle. Uudet tilat otetaan käyttöön tammikuussa 2021. 

Juvan kunnanvaltuusto valitsi 7.1.2019 YIT Suomi Oy:n Juvan elinkaarikampuksen toteuttajaksi. Kampushankkeen kilpailutus toteutettiin kilpailullisella neuvottelumenettelyllä ja YIT Suomi Oy oli tarjouspyynnön kriteereiden (hinta 50%, laatu 50%) perusteella kokonaistaloudellisesti edullisin. 

Elinkaarimallilla ja leasing-rahoituksella toteutettavan kampushankkeen rakennuskustannukset ovat 19,5 miljoonaa euroa. Liikuntahalli tulee kunnan omistukseen ja se toteutetaan taselainalla. Rakentamisen lisäksi YIT Suomi Oy vastaa kampuksen kiinteistönhoidosta ja kunnossapidosta 20 vuoden ajan.


Kunnanvaltuuston päätös 7.1.2019 § 2 

Kilpailullinen neuvottelumenettely 

Elinkaarimalli