Varhaiskasvatuspalvelut ja varhaiskasvatussuunnitelma

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

​Kaikilla alle kouluikäisillä lapsilla on vanhempainvapaan jälkeen oikeus saada kunnan järjestämää varhaiskasvatusta. Vuotta ennen oppivelvollisuuden alkamista lapsella on oikeus kunnan järjestämään maksuttomaan esiopetukseen.

Varhaiskasvatuspalvelut on keskeinen toimintakokonaisuus lapsiperheiden palveluissa ja tukijärjestelmässä. Vanhemmilla on ensisijainen kasvatusvastuu lapsestaan. Julkisen varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea vanhempien vanhemmuutta ja lapsen kasvatusta. Varhaiskasvatuksessa lapsen omaehtoinen leikki on keskeisessä asemassa. Varhaiskasvatus on tavoitteellista toimintaa, jota ohjaa valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet.

 

Varhaiskasvatussuunnitelma