Kaavoitus

Kunnan tulee huolehtia alueensa maankäytön suunnittelusta ja rakentamisen ohjauksesta. Maankäytön suunnittelun tavoitteena on luoda edellytykset hyvälle ja viihtyisälle elinympäristölle sekä edistää ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti kestävää kehitystä.

Maankäyttöä suunnitellaan joko yleispiirteisesti yleiskaavalla tai tarkemmin asemakaavalla. Yleiskaava voi käsittää koko kunnan alueen. Yleiskaava voidaan laatia myös vaiheittain tai osa-alueittain (osayleiskaava).

Alueiden käytön yksityiskohtaista järjestämistä, rakentamista ja kehittämistä varten laaditaan asemakaava. Asemakaavalla osoitetaan tarpeelliset alueet eri tarkoitusta varten ja ohjataan rakentamista ja muuta maankäyttöä.

Kunnan alueella vireillä olevista kaavahankkeista tiedotetaan vuosittain ilmestyvässä kaavoituskatsauksessa. Hankekohtaiset kaavat tiedotetaan erikseen kuuluttamalla, kaavan vireille tulosta sekä kaavan eri vaiheissa kunnan kotisivulla ja Juvan Lehdessä.

  • Vt. tekninen johtaja
  • huone 338
  • Vesa Kankkunen
  • 0400 136 209
  • vesa.kankkunenjuva.fi
     
  • Kaavoitusavustaja
  • huone 334
  • Anne Suhonen
  • 0400 158 457
  • anne.suhonenjuva.fi