Koulukuljetukset

Juvan kunnassa noudatetaan Perusopetuslain 32 §:n mukaisia koulukuljetusperiaatteita:

Maksuton koulukuljetus järjestetään yli 5 km:n matkalta oleville oppilaille mutta ala-asteen 1. ja 2. luokan oppilaille kuljetus järjestetään jo yli 3 km:n matkalta
kirkonkylän esioppilaille järjestetään kuljetus esiopetukseen, ei päivähoitoon poikkeuksena alueilla, joilla ei ole tievalaistusta kuljetus järjestetään seuraavasti:

kyläkoulujen esioppilaille

  • ala-asteen 1. luokan oppilaille yli 1 km:n matkalta
  • ala-asteen 2. luokan oppilaille yli 2 km:n matkalta
  • ala-asteen 3. - 6. luokan oppilaille yli 3 km:n matkalta

Myös em. lyhyemmältä matkalta oleva oppilas voidaan ottaa kuljetukseen huoltajan tekemää maksusitoumusta vastaan. Maksusitoumuksen tehneeltä peritään kunnanhallituksen vahvistama hinta. Maksusitoumuskäytäntöä ei sovelleta alueilla, joilla on tievalaistus. Maksusitoumus koskee vain jo olemassa olevien reittien jatkolenkkejä.

Kunta järjestää oppilaskuljetukset tai avustaa oppilaiden kuljetusta tai saattamista em. periaatteiden mukaisesti lähikouluun tai muuhun soveltuvaan paikkaan.

Koulu- ja saattokuljetuksissa käytetään ensisijaisesti linja-autoja. Lisäkyydityksissä ja useilla alakouluilla kyydityksissä käytetään yksinomaan takseja.

Kunta varaa mahdollisuuden kieltäytyä kuljetuksen järjestämisestä maksusitoumuksella, mikäli katsoo kustannusten kohoavan kohtuuttomiksi perittävään korvaukseen nähden.

Kuljetus- ja saattoavustusta maksetaan koulukuljetusperiaatteiden mukaisesti.

Koulukuljetusasioita hoitaa:

Kuljetussihteeri Päivi Toivari, puh. 040 520 1686

Koulukuljetukset lukuvuonna 2019-2020 ja kuljettajien yhteystiedot luettavissa alla olevasta linkistä:

Koulukuljetukset ja yhteystiedot