Esiopetus

Lapsella on velvollisuus  osallistua  maksuttomaan esiopetukseen  vuotta ennen oppivelvollisuuden alkua.

(Esiopetus muuttuu velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen, perusopetuslaki 26 a §)

Velvollisuus  esiopetukseen on myös seitsemänvuotiailla, joiden koulunkäynnin aloittamista on siirretty vuodella sekä niillä viisivuotiailla, joille on tehty päätös pidennetystä oppivelvollisuudesta.

Esiopetus tarkoittaa alle kouluikäisen lapsen tavoitteellista ja suunnitelmallista opetusta ja varhaiskasvatusta. Esiopetus tukee lapsen kasvu-, kehitys- ja oppimisedellytyksiä sekä mahdollistaa luontevan siirtymisen kouluun.

Juvan kunnassa on laadittu esiopetussuunnitelma ja esiopetusta järjestetään kirkonkylän koululla sekä kyläkouluissa. Esiopetusta annetaan 19 tuntia viikossa koulujen toiminta-aikoina.

Esiopetuksen hallinnosta vastaa: