Kunnanjohtajan tervehdys

Juva 600 – ihmisten yhteisö


Juvan kunta ja seurakunta viettivät 575-vuotisjuhliaan vuonna 2017 samaan aikaan Suomen 100-vuotisjuhlien kanssa teemalla Yhdessä. Monipuolisten tapahtumien lisäksi ikimuistoisena vuonna tehtiin myös merkittäviä päätöksiä.

Juvan kunnalle hyväksyttiin strategia – Juva 600 – ihmisten yhteisö. 600-vuotiaanakin Juva haluaa edelleen olla elinvoimainen maaseutukunta Viitostien varrella, joka tunnetaan monipuolisista palveluistaan, elinvoimaisesta maaseudustaan ja yritteliäi­syydestään.

Juvalla on katse vahvasti tulevaisuudessa. Kampus-hanke, jossa rakennetaan Kirkonkylään uusi yhtenäiskoulu, lukio ja päiväkoti sekä liikuntahalli, toteutetaan vuosina 2018-2020. Viitostien Mikkeli-Juva osuuden perusparannustyöt alkavat keväällä 2018. Hanke parantaa merkittävästi liikenneturvallisuutta ja Juvan saavutettavuutta. Juva panostaa Vehmaan alueen kehittämiseen unohtamatta kuitenkaan keskustan elinvoimaisuutta.

Meitä juvalaisia on reilut 6 400.  Vakituisten asukkaiden lisäksi Juvalla viihtyy suuri joukko vapaa-ajan asukkaita: yli 2 000 vapaa-ajanasunnon väki rikastuttaa monella tapaa paikkakunnan elämää. Vilkas kulttuuritarjonta ja harrastusmahdollisuudet ovat kaikkien nautittavissa niin Juvalla kuin kätevästi myös lähiympäristössä. 

Juvalla on aina tehty sujuvaa yhteistyötä niin oman kunnan, alueen kuin muidenkin toimijoiden kanssa. Juhlavuosi oli omiaan tiivistämään yhteistyötä, joka jatkossakin kantaa hedelmää Juvan ja juvalaisten hyväksi. Yhteistyöllä Juva aikanaan perustettiin, sillä sen itsenäinen tulevaisuuskin turvataan – meidän kaikkien parhaaksi.

 

Kiitos kaikille vuodesta 2017 ja sujuvan yhteistyön vuotta 2018!

 

Mervi Simoska
kunnanjohtaja