Kunnanjohtajan tervehdys

 

Juva 600 – ihmisten yhteisö

Juva vietti 575-vuotisjuhlavuottaan vuonna 2017. Juhlavuoden lopulla Juvan kunnalle hyväksyttiin strategia – Juva 600 – ihmisten yhteisö. 600-vuotiaanakin Juva haluaa edelleen olla elinvoimainen maaseutukunta Viitostien varrella, joka tunnetaan monipuolisista palveluistaan, elinvoimaisesta maaseudustaan ja yritteliäi­syydestään.

Juva aloitti vuoden 2019 merkittävillä päätöksillä: kunnanvaltuusto valitsi Juvan elinkaarikampuksen toteuttajaksi YIT Rakennus Oy:n. Juvan keskustaan raken­netaan uusi yhtenäiskoulu, lukio ja päiväkoti sekä liikuntahalli. Uusiin tiloihin pääsemme tammikuussa 2021. Päätös on historiallinen, sillä kyse on kunnan suurimmasta investoinnista. Se osoittaa juvalaisten vahvaa uskoa tulevaisuuteen: haluamme palvella kuntalaisiamme vauvasta vaariin entistä paremmin luomalla toiminnalle nykyaikaiset, terveelliset ja turvalliset puitteet.

Vuoden 2018 lopulla valmistui laaja peruskorjaus hyvinvointikeskuksessamme. Viitostien peruskorjaus Juva-Mikkeli etenee ja Juvan puolella työt ovat jo käyn­nissä Nuutilanmäen kohdalla. Tämän vuoden aikana päästään rakentamaan myös Nuutilanmäki-Vehmaa osuutta. Kunnan saavutettavuus sekä liikenne­turvallisuus paranevat muutosten myötä merkittävästi. Juva jatkaa Vehmaan alueen kehittämistä unohtamatta keskustankaan elinvoimaisuutta. Nämä kaikki ovat omiaan lisäämään meidän elinvoimaa ja kuntalaisten hyvinvointia.

Meitä juvalaisia on reilut 6 300.  Vakituisten asukkaiden lisäksi Juvalla viihtyy suuri joukko vapaa-ajan asukkaita: yli 2 200 vapaa-ajanasunnon väki rikastuttaa monella tapaa paikkakunnan elämää. Vilkas kulttuuritarjonta ja harrastusmah­dolli­suudet ovat kaikkien nautittavissa niin Juvalla kuin kätevästi myös lähiympä­ristössä.
 

Juvalla on aina tehty sujuvaa yhteistyötä niin oman kunnan, alueen kuin mui­denkin toimijoiden kanssa. Yhteistyöllä Juva aikanaan perustettiin, sillä sen itsenäinen tulevaisuuskin turvataan – meidän kaikkien parhaaksi.

 

Mervi Simoska
kunnanjohtaja