Kunnanjohtajan tervehdys

VIREÄ JA ELINVOIMAINEN 575-VUOTIAS


Juvan kunta ja seurakunta viettävät 575-vuotisjuhliaan vuonna 2017. Juvan seurakunta perustettiin 19.1.1442. Tuolloin Turun piispa Maunu Tavast ja 12 juvalaista miestä allekirjoittivat Turussa sopi­muksen, jossa sovittiin yksityiskohtaisesti papin palkkauksesta.

Tuon sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen on ehtinyt tapahtua monia muutoksia niin kansainväli­sesti, kansallisesti kuin alueellisesti. Mutta muutoksista huolimatta Juva on edelleen vireä ja elinvoimainen maaseutukeskus keskellä Etelä-Savoa, itäisen Suomen valtaväylän Viitostien varrella.  

Meitä juvalaisia on reilut 6 500.  Vakituisten asukkaiden lisäksi Juvalla viihtyy suuri joukko vapaa-ajan asukkaita: yli 2 000 vapaa-ajanasunnon väki rikastuttaa monella tapaa paikkakunnan elämää. Vilkas kulttuuritarjonta ja harrastusmahdollisuudet ovat kaikkien nautittavissa niin Juvalla kuin kätevästi myös lähiympäristössä. 

Juva tunnetaan monipuolisista hyvistä palveluistaan, elinvoimaisesta maaseudustaan ja yritteliäi­syydestään: Juvalla on yli 300 toimivaa maatilaa ja yli 300 yritystä. Yrityksiä syntyy koko ajan lisää ja yrittäjyys on vahvaa. Tunnettuja juvalaisia tuotteita ovat mm. kirjat, luomumaito, salaatit ja muut elintarvikkeet. Myös metsät ovat merkittävä työllistäjä.

Hyvän elämän edellytykset ovat Juvalla kohdillaan: kunnassa on hyvä asua, yrittää ja elää. Vapaita tontteja on tarjolla niin taajamissa kuin haja-asutusalueilla. Kunnan saavutettavuus paranee enti­sestään, kun Viitostien perusparantaminen välillä Mikkeli-Juva käynnistyy vuonna 2017. Kunnan veroprosentti on maakunnan alhaisimpia ja talous kohtuullisesti tasapainossa.

Kuntaa on aina kehitetty ja kehitetään jatkossakin yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Yhteistyö korostuu etenkin nyt, kun edessä on suuria muutoksia. Yhteistyöllä Juva aikanaan perustettiin, sillä sen itsenäinen tulevaisuuskin turvataan – polut tulevaisuuteen tehdään yhdessä, sinunkin kanssasi.


Mervi Simoska
Kunnanjohtaja