Kunnanjohtajan tervehdys

Juva 600 – ihmisten yhteisö

 

Usein juhlien jälkeen koittaa raukeus. Juvalla näin ei tapahtunut, vaikkakin vuosi 2017 oli juhlien vuosi: Suomi vietti 100-vuotisjuhliaan ja Juva 575. juhlavuottaan.

Juhlavuoden lopulla Juvan kunnalle hyväksyttiin strategia – Juva 600 – ihmisten yhteisö. 600-vuotiaanakin Juva haluaa edelleen olla elinvoimainen maaseutukunta Viitostien varrella, joka tunnetaan monipuolisista palveluistaan, elinvoimaisesta maaseudustaan ja yritteliäi­syydestään.

Juvalla on katse vahvasti tulevaisuudessa. Kampus-hanke, jossa rakennetaan Kirkonkylään uusi yhtenäiskoulu, lukio ja päiväkoti sekä liikuntahalli, toteutetaan vuosina 2018-2020. Viitostien Mikkeli-Juva osuuden perusparannustyöt alkoivat keväällä 2018. Hanke parantaa merkittävästi liikenneturvallisuutta ja Juvan saavutettavuutta. Juva panostaa Vehmaan alueen kehittämiseen unohtamatta kuitenkaan keskustan elinvoimaisuutta.

Meitä juvalaisia on reilut 6 400.  Vakituisten asukkaiden lisäksi Juvalla viihtyy suuri joukko vapaa-ajan asukkaita: yli 2 000 vapaa-ajanasunnon väki rikastuttaa monella tapaa paikkakunnan elämää. Vilkas kulttuuritarjonta ja harrastusmahdollisuudet ovat kaikkien nautittavissa niin Juvalla kuin kätevästi myös lähiympäristössä. 

Juvalla on aina tehty sujuvaa yhteistyötä niin oman kunnan, alueen kuin muidenkin toimijoiden kanssa. Juhlavuosi oli omiaan tiivistämään yhteistyötä, joka jatkossakin kantaa hedelmää Juvan ja juvalaisten hyväksi. Yhteistyöllä Juva aikanaan perustettiin, sillä sen itsenäinen tulevaisuuskin turvataan – meidän kaikkien parhaaksi.

 

Mervi Simoska
kunnanjohtaja